Michael Feigelson aangesteld als directeur van de Bernard van Leer Foundation

Gepubliceerd 11 januari 2015

Namens de Raad van Toezicht doet het mij een groot genoegen om – na een internationale sollicitatieprocedure – te mogen aankondigen dat Michael Feigelson is benoemd tot directeur van de Bernard van Leer Foundation.

De gehele loopbaan van Michael staat in teken van het verbeteren van de levens van achtergestelde kinderen en jongeren. Zowel als buurtmaatschappelijk werker voor dakloze en werkende gezinnen, consultant bij McKinsey & Company en als lid van de World Economic Forum’s Global Agenda Council on Behaviour, heeft hij altijd zijn toewijding en vastberadenheid laten zien om sturing te geven aan de manier waarop alle gelederen van de maatschappij omgaan met de jongste burgers.

In 2007 is Michael bij de Bernard van Leer Foundation in dienst getreden als Programmamedewerker. Sindsdien hebben wij zijn groeiende betrokkenheid bij onze missie mogen aanschouwen: eerst als Programmamanager en Programmadirecteur, en meest recent in zijn rol als interim directeur. Gedurende deze periode van zeven jaar heeft Michael de Foundation visie, vastberadenheid en strategisch denken gebracht waardoor we onze impact in het leven van jonge kinderen hebben kunnen vergroten.

Omdat hij onlangs vader is geworden van een prachtige dochter, draagt hij onze missie nu niet alleen uit in zijn rol als directeur, maar ook in zijn privéleven. Ik heb er alle vertrouwen in dat zijn passie, in combinatie met zijn expertise en beproefde staat van dienst op het gebied van leiderschap, de Foundation de komende jaren verder zal brengen en investeren in jonge kinderen een prioriteit zal maken voor iedereen: van ouders tot presidenten.

Robert Swaak
Voorzitter van de Raad van Toezicht
Bernard van Leer Foundation