Onderzoek van ‘Saving Brains’ linkt borstvoeding en vroeg spelen aan succes op latere leeftijd

Gepubliceerd 4 juli 2016

Uit het door de Canadese overheid gefinancierde onderzoek ‘Saving Brains’ blijkt dat: Baby’s die in de eerste zes maanden van hun leven uitsluitend borstvoeding krijgen later half zo vaak gedragsproblemen vertonen; Betekenisvol spelen/stimulering tot een leeftijd van twee jaar resulteert in slimmere vierjarigen.

Nieuwe onderzoeken bevestigen de wetenschappelijke bevindingen van de links tussen wat een kind ervaart in zijn eerste levensjaren en zijn vaardigheden en gedrag als ouder kind. Gefinancierd door de Canadese regering via Grand Challenges Canada rapporteren onderzoekers, die werkzaam zijn in Zuid-Afrika en Pakistan, hun bevindingen in twee nieuwe publicaties.

In het eerste onderzoek evalueerde een internationaal team onder leiding van Dr. Ruth M. Bland in het Africa Centre for Population Health ruim 1500 kinderen in Zuid-Afrika, van wie 900 kinderen betrokken waren bij een eerder onderzoek naar voeding bij jonge baby’s. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een langere periode van exclusieve borstvoeding sterk verband houdt met minder gedragsproblematiek van kinderen tussen de zeven en elf jaar. Kinderen die gedurende de aanbevolen periode van zes maanden uitsluitend borstvoeding kregen, hadden vergeleken met kinderen die minder dan een maand uitsluitend borstvoeding kregen, half zo vaak gedragsstoornissen in de basisschoolleeftijd.

Het tweede onderzoek, gepubliceerd door The Lancet Global Health en geleid door Dr. Aisha K. Yousafzai van de Aga Khan University in Karachi, volgde een aantal arme kinderen op het platteland in Pakistan van wie de ouders voorlichting hadden gekregen over betere voeding en “responsieve stimulering” tot hun derde verjaardag. Om hun kind te kunnen stimuleren, werden de verzorgers gecoacht om de signalen van hun kinderen tijdens het spelen en communiceren te observeren en hierop in te spelen om de kwaliteit van de interacties te verhogen. Deze aanpak, overgenomen van UNICEF en ‘Care for Child Development’ van de Wereldgezondheidsorganisatie, bestond uit het toepassen van alledaagse huishoudelijke producten of zelfgemaakt speelgoed om de cognitieve, taalkundige, motorische en affectieve (emoties/gevoelens) vaardigheden van kinderen te stimuleren. Op vierjarige leeftijd beschikten de kinderen die op jonge leeftijd extra gestimuleerd waren in meer of mindere mate over:

  • Een hoger IQ;
  • Betere voorschoolse vaardigheden (meten, vergelijken en vormen);
  • Beter executief functioneren;
  • Meer sociaal gedrag.

De onlangs gepubliceerde onderzoeken van Zuid-Afrika en Pakistan komen sterk overeen met een ander onderzoek van Grand Challenges Canada, uitgevoerd door Harvard University. Uit dit onderzoek blijft dat een derde deel van de drie- of vierjarigen in lage- en middeninkomenslanden de verwachte ontwikkelingsmijlpalen niet behaalt.

Lees hier het volledige persbericht (beschikbaar in het Engels).


Saving Brains is een samenwerkingsverband van Grand Challenges Canada, Aga Khan Foundation Canada, de Bernard van Leer Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, The ELMA Foundation, Grand Challenges Ethiopia, Maria Cecilia Souto Vidigal Foundation, Palix Foundation, UBS Optimus Foundation en World Vision Canada. De organisatie onderzoekt en ondersteunt vernieuwende concepten voor producten, voorzieningen en implementatiemodellen voor de bescherming en stimulering van de vroege hersenontwikkeling van arme en maatschappelijk gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in lage- en middeninkomenslanden.