Nieuwe fase in het leertraject van het Amsterdamse programma ‘Aanpak Gezond Gewicht’

Gepubliceerd 6 december 2018

De Bernard van Leer Foundation en de GGD in Amsterdam zijn een nieuwe fase in hun samenwerking ingegaan. BvLF en de GGD werken sinds 2016 samen en ondertekenden deze maand een nieuw memorandum van overeenstemming om het partnerschap te verlengen tot het einde van 2020. Een overkoepelend doel is om nog meer te leren van het Amsterdams programma ‘Aanpak Gezond Gewicht’, uitgevoerd door de GGD samen met partners.

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht heeft tot doel om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Amsterdam in 2033 een gezond gewicht hebben en bevat daarnaast een actieplan voor de ‘eerste 1000 dagen’, om bij te dragen aan een goede start van kinderen. BvLF ziet in dit programma een mogelijkheid om bij te dragen aan het ontwikkelen van een integrale aanpak gericht op betrokken ouderschap en een gezonde levensstijl, die gedeeld kan worden met andere steden binnen Nederland en internationaal.

Om inzichten landelijk te delen werken Amsterdam en BvLF samen aan een leertraject voor Nederlandse gemeenten en hun partners, gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen, binnen het Programma Sociaal Domein. Voor het delen op internationaal niveau zullen de mogelijkheden voor een stad-tot-stad peer learning-netwerk worden onderzocht.

Komende maanden zal invulling worden gegeven aan specifieke investeringen op basis van gesignaleerde kansen in de stad en bepaalde buurten, die samen met lokale gemeenschappen worden geïdentificeerd. De projecten zullen zich richten op community-based programma’s voor gedragsverandering; het benutten van gedragsinzichten om bestaande ouder-kind-voorzieningen te verbeteren; bijdragen aan ander consumentengedrag van ouders om gezonde voedselinname door jonge kinderen te verbeteren; verdiepend borstvoedingsonderzoek; en onderzoeken hoe de stedelijke omgeving (nog meer) kan bijdragen aan een gezonde levensstijl.

Lees meer over het Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht op de website van de gemeente en in de nieuwste editie van ons magazine Early Childhood Matters.