Sociaal Economische Raad vraagt om meer investeringen in het jonge kind

Gepubliceerd 21 januari 2016

De Bernard van Leer Foundation heeft met veel waardering kennisgenomen van het advies van de Sociaal-Economische Raad: ‘Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen’. Voorzitter Mariëtte Hamer: “Het is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk om zo vroeg mogelijk spelend te leren, samen met andere kinderen.”

Kindvoorzieningen van hoge kwaliteit ondersteunen de ontwikkeling van jonge kinderen

Wij onderschrijven de visie van de SER dat kinderopvang niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument is, het levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en aan het bevorderen van gelijke kansen. De SER geeft terecht aan dat de kwaliteit van voorzieningen minstens zo belangrijk is als de toegankelijkheid van voorzieningen.

Naast het aanbod van 16 uur voor alle kinderen 2-4 jaar, ongeacht of hun ouders werken, die de SER voorstelt is het van belang om ouders met jonge kinderen actief te informeren over de ontwikkeling van jonge kinderen en de voorzieningen die beschikbaar zijn. Aanbieden alleen is in onze internationale ervaring niet voldoende om juist die kinderen en ouders te bereiken die het meeste profijt kunnen hebben.

Ontwikkeling en zorg van baby’s en dreumesen

Wij zien uit naar het advies over ontwikkeling en zorg van baby’s dat zal worden opgenomen in het in voorbereiding zijnde advies ‘Werken en leven in de toekomst’. Zoals de SER aangeeft in de theoretische onderbouwing van het advies, vormen de negen maanden voor de geboorte en de eerste twee levensjaren een kritieke fase in de ontwikkeling van jonge kinderen. Dit omdat onder meer de hersenarchitectuur in deze periode wordt gebouwd. Dit is de basis waarop we de rest van ons leven moeten voortbouwen.

In deze periode spelen de ouders een sleutelrol. Het is daarom van groot belang dat ouders in de gelegenheid worden gesteld om meer tijd door te brengen met hun baby’s en dreumesen. Een uitbreiding van betaald ouderschapsverlof voor vaders en moeders is voor de ontwikkeling van jonge kinderen in Nederland van groot belang.