Rapport: hoe data dashboards steden kunnen helpen met de ontwikkeling van jonge kinderen

Gepubliceerd 19 december 2017

Een nieuw rapport van het Open Data Institute en van Oxford Insights, How dashboards can help cities improve early childhood development, onderzoekt hoe het gebruik van data dashboards behulpzaam kan zijn voor stadsbesturen om betere beleidsbeslissingen te nemen voor jonge kinderen en hun families.

Steden verzamelen regelmatig gegevens die behulpzaam zijn voor beleidsbeslissingen die weer van invloed zijn op de levens van jonge kinderen en hun gezinnen. Alles van de locatie van zorginstellingen tot de beschikbaarheid van openbaar vervoer, van luchtvervuiling tot armoedecijfers. Echter, vaak ontbreekt het aan samenwerking tussen verschillende afdelingen van een stadsbestuur.

Het bij elkaar brengen van die informatie kan de samenwerking tussen onderdelen van het stadsbestuur enorm bevorderen. Dat leidt weer tot een beter beleid voor jonge kinderen en hun gezinnen. Dit rapport, dat gebaseerd is op concrete voorbeelden en gesprekken met experts, bevat 17 aanbevelingen voor burgemeesters en professionals die werken met jonge kinderen op terreinen als:

  • strategie
  • keuze van indicatoren
  • dashboard ontwerp en onderhoud
  • leiderschap, cultuur en begrip van data
  • beleid en privacy

Het rapport is gemaakt in opdracht van de Bernard van Leer Foundation als onderdeel van ons Urban95 initiatief. Dat initiatief vraagt van stadsbesturen, planologen, managers en vernieuwers wat zij anders zouden doen als ze de stad op 95cm hoogte zouden ervaren, de lengte van een driejarig kind.