Hechtingsrelaties: Kwaliteit van zorg voor jonge kinderen

Dit is de eerste uitgave van Focus op de eerste kinderjaren, een serie publicaties uitgegeven door de ‘Child and Youth Studies Group’ aan de Open Universiteit van het Verenigd Koninkrijk, met de steun van de Bernard van Leer Foundation. De serie biedt toegankelijke en duidelijke besprekingen van de beste en meest recente onderzoeken, informatie en data en biedt een duidelijke boodschap met betrekking tot essentiële beleidspunten en –vraagstukken.

In deze editie staan de hechtingsrelaties tussen kinderen en verzorgers, de factoren waardoor deze beïnvloed worden en de vraag hoe de relaties invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van een kind centraal.