Community violence and young children: making space for hope

In deze uitgave van Early Childhood Matters worden de gevolgen van geweld tegen jonge kinderen binnen gemeenschappen onder de loep genomen.

In verschillende artikelen wordt het idee verkend dat geweld, net als besmettelijke ziektes, zou moeten worden beschouwd als een probleem van de volksgezondheid, wordt onderzocht welke invloed opgroeien in een gewelddadige gemeenschap heeft op de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen, worden inzichten uit de eerste hand van kinderen en verzorgers gepresenteerd, en wordt ingegaan op verschillende interventies, van de favela’s van Recife tot de binnensteden van Chicago en Glasgow, die een tastbaar sprankje hoop bieden. Het nummer is beschikbaar in het Engels en Spaans.