Effectieve programma’s voor jonge kinderen

Focus op de eerste kinderjaren, uitgegeven in samenwerking met de Open Universiteit, biedt toegankelijke en overzichtelijke besprekingen van de beste en meest recente informatie, onderzoeken en gegevens op het gebied van vooraanstaande beleidspunten.

Deze publicatie, de vierde in de serie, kijkt naar de beleidsproblemen omtrent voorschoolse educatie en opvang: er bestaat overtuigend wetenschappelijk bewijs dat deelname aan een kwalitatief goed voorschools educatieprogramma kansarme kinderen betere langetermijnresultaten biedt, maar de realisatie hiervan door middel van beleid en programma’s is allesbehalve simpel.
Het onderwerp wordt in drie aparte onderdelen belicht: Wat houden voorschoolse educatieprogramma’s in, bewijs voor de effectiviteit van voorschoolse educatieprogramma’s en de uitdagingen die voorschoolse educatieprogramma’s met zich meebrengen.