Gemeenten en de Aanpak van Kindermishandeling vanaf 2015

Per 1 januari 2015 valt jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De preventie van kindermishandeling en de zorg voor mishandelde kinderen zijn belangrijke onderdelen van deze grote taak. We weten dat in Nederland jaarlijks meer dan 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling zijn; de effectiviteit van het gemeentelijk beleid en de juiste zorgverlening door professionals hebben een enorme impact op het leven en de toekomst van deze kinderen.

De Bernard van Leer Foundation heeft met het oog op deze verandering dit boekje samengesteld. Gesteund door een twintigtal experts uit verschillende disciplines (zoals jeugdzorg, politie en gemeente) zetten we in dit boekje het volgende op een rij: wie doet wat vanaf 2015, de drie grootste veranderingen voor de gemeenten en de knelpunten rond de aanpak van kindermishandeling. Het legt uit waarom de preventie van kindermishandeling niet gezien moet worden als een lineair proces (van preventie naar nazorg), maar als een cyclus (signaleren, discussiëren, onderzoeken, beslissen en handelen).