Gezonde Leefomgeving

De meeste publicaties besteden veel minder aandacht aan de fysieke omgeving van kinderen dan aan het sociale milieu waarin zij opgroeien. Echter, juist die tastbare omgeving is nauw verbonden met de groei en ontwikkeling van zowel vaardigheden als identiteit van jongeren.

In deel één van deze editie van Early Childhood Focus leggen we de aandacht op een aantal wereldwijde uitdagingen om een gezonde leefomgeving te creëren. In deel twee ontdekken we de kansen en uitdagingen van stedelijk wonen. In deel drie passeren een aantal plekken de revue die speciaal voor jonge kinderen zijn ontworpen in door rampen en noodtoestanden getroffen gebieden, waaronder innovatieve ‘democratische plekken’ en ‘kindvriendelijke plekken’.