Learning begins early

Tegen de tijd dat de meeste kinderen, wanneer ze een jaar of drie zijn, naar de peuterschool gaan, zijn de belangrijkste bouwstenen voor het leren al gelegd. Daarom is deze uitgave van Early Childhood Matters gewijd aan het leren vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van drie jaar.

In verschillende artikelen wordt onderzocht hoe kinderen gedurende hun eerste drie levensjaren leren en wordt in kaart gebracht wat we weten over het bestaand beleid en actuele interventies om het leren in deze leeftijdsgroep te stimuleren. Er zijn landenartikelen over, onder meer, Brazilië, Colombia en India, en er zijn artikelen over de rol van vaderschap, mogelijke toepassingen van mobiele technologie bij vroeg leren, een Vygotskiaans perspectief op het onderwerp, en het WHO-initiatief “Care for Child Development”. Het nummer is beschikbaar in het Engels en Spaans.