Publicaties & rapporten

Blader door uitgaven van ons magazine Early Childhood Matters, onze ‘Focus op de eerste kinderjaren’ serie, en andere geselecteerde publicaties en rapporten. Allemaal online te lezen en gratis te downloaden. Voor meer internationale publicaties verwijzen we u naar onze Engelstalige website.

Responsive parenting: a strategy to prevent violence

Deze uitgave van Early Childhood Matters gaat in op responsief ouderschap, en dan met name op de rol die programma's ter bevordering van responsief ouderschap kunnen spelen in het voorkomen… Lees meer

Children of seasonal migrant workers

Dit nummer van Early Childhood Matters is gewijd aan een vrijwel onzichtbare bevolkingsgroep – mensen die, op zoek naar werk, per seizoen migreren, met hun kinderen. Ze wonen vaak in… Lees meer

Hersenontwikkeling

Hersenontwikkeling - Focus op de eerste kinderjaren

De taal van de neurologie wordt steeds meer gebruikt om beweringen over de effecten van vroege ervaringen op de ontwikkeling van kinderen te onderbouwen. Deze editie van Focus op de… Lees meer

Ouderschapsondersteuning

Ouderschapsondersteuning - Focus op de eerste kinderjaren

Overheden tonen steeds meer interesse in het aanbieden van diensten aan ouders om hen te helpen in het vervullen van hun ouderlijke rol. Maar wat betekent 'goed' ouderschap? Hoe kan… Lees meer

Effectieve programma’s voor jonge kinderen

Effectieve programma's voor jonge kinderen - Focus op de eerste kinderjaren

Focus op de eerste kinderjaren, uitgegeven in samenwerking met de Open Universiteit, biedt toegankelijke en overzichtelijke besprekingen van de beste en meest recente informatie, onderzoeken en gegevens op het gebied… Lees meer

Hechtingsrelaties: Kwaliteit van zorg voor jonge kinderen

Hechtingsrelaties - Focus op de eerste kinderjaren

Dit is de eerste uitgave van Focus op de eerste kinderjaren, een serie publicaties uitgegeven door de ‘Child and Youth Studies Group’ aan de Open Universiteit van het Verenigd Koninkrijk,… Lees meer

Learning begins early

Tegen de tijd dat de meeste kinderen, wanneer ze een jaar of drie zijn, naar de peuterschool gaan, zijn de belangrijkste bouwstenen voor het leren al gelegd. Daarom is deze… Lees meer

Community violence and young children: making space for hope

In deze uitgave van Early Childhood Matters worden de gevolgen van geweld tegen jonge kinderen binnen gemeenschappen onder de loep genomen. In verschillende artikelen wordt het idee verkend dat geweld,… Lees meer

Gezonde Leefomgeving

De meeste publicaties besteden veel minder aandacht aan de fysieke omgeving van kinderen dan aan het sociale milieu waarin zij opgroeien. Echter, juist die tastbare omgeving is nauw verbonden met… Lees meer

Living conditions: The influence on young children's health

In deze uitgave van Early Childhood Matters wordt onderzocht wat de verbanden zijn tussen de leefomstandigheden waarin kinderen opgroeien en hun gezondheid en ontwikkeling. De uitgave bevat artikelen die ingaan… Lees meer