Op safe spelen? – Een internationale whitepaper over risico, aansprakelijkheid en kinderspel in de openbare ruimte

De beschikbare gegevens doen vermoeden dat speelplaatsen relatief veilige omgevingen zijn. Echter, in veel landen hebben zorgen over mogelijke aansprakelijkheid bij ongevallen geleid tot bureaucratische pogingen om risico te verminderen. Bij deze pogingen ontbreekt het vaak aan een goede afweging van de nadelen versus de voordelen van het aanmoedigen van meer avontuurlijk buitenspelen. Deze nota, gebaseerd op onderzoek uit verschillende disciplines, geeft tien aanbevelingen voor actie door instanties die initiatieven voor speelplaatsen en publieke ruimtes gaan ontwikkelen.