Onze agenda bepalen ten aanzien van voorschools onderwijs, geweld en leefomgeving

Deze uitgave van Early Childhood Matters biedt een eerste kennismaking met de gedachtegangen binnen de Bernard van Leer Foundation terwijl wij invulling geven aan onze doelen voor de periode 2010 tot 2015. Onze programme director Michael Feigelson legt in een hoofdartikel de gedachten uit achter elk van de nieuwe doelen; waarom wij er zo enthousiast over zijn en wat we ermee willen bereiken. De andere artikelen betreffen verschillende facetten van de nieuwe doelen, waaronder bijdragen van de Wolfensohn Centre, Wereld Gezondheids Organisatie en UNICEF. Ook is er een interview met Marta Santos Pais, de speciaal vertegenwoordiger van de VN voor geweld tegen kinderen en zijn er landgebonden analyses vanuit Brazilië, Nederland en Turkije.