Ouderschapsondersteuning

Overheden tonen steeds meer interesse in het aanbieden van diensten aan ouders om hen te helpen in het vervullen van hun ouderlijke rol. Maar wat betekent ‘goed’ ouderschap? Hoe kan het beleid ter ondersteuning van de ouders het beste worden aangepast aan de lokale cultuur? Wat is de meest geschikte manier om dit beleid kritisch te evalueren?

Deze uitgave van Focus op de eerste kinderjaren, de vijfde in de serie, onderzoekt de kwestie van ouderschapsinterventies, richt zich op de grote internationale verscheidenheid aan ondersteunend ouderschap en moedigt beleidsmakers, voorstanders en praktijkbeoefenaars aan om het beleid dat gericht is op het beïnvloeden van de manier waarop ouders hun rol als opvoeders uitoefenen op een kritische manier te evalueren.