Jonge kinderen in steden: kansen en uitdagingen

Deze uitgave van Early Childhood Matters is gewijd aan de ervaringen van jonge kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving. Een kwart van kinderen wereldwijd woont in arme stedelijke gebieden. Dat biedt kansen om diensten tegen lage kosten toegankelijk te maken, maar betekent ook een reeks uitdagingen. De uitdagingen die we in deze artikelen bespreken gaan van geweld in Venezuela en Mexico tot angst voor “vreemden” in Australië, van huiselijk geweld en plek om te spelen in Rotterdam tot het bevorderen van betrokkenheid in Peru en Brazilië en zelfs de sociale verhoudingen bij Europese Roma en de hulpdiensten in Nairobi. Deze artikelen hebben allemaal betrekking op een van de doelen van de Bernard van Leer Foundation: de verbetering van de fysieke leefomgeving van kinderen. In dit geval de fundamentele kenmerken van een stedelijke omgeving die van invloed zijn op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jonge kinderen gedurende hun leven.