Aan het laden...

Gezonde, welvarende en levendige steden bouwen waar kinderen en hun families kunnen bloeien

Als je een stad zou ervaren op 95cm – de hoogte van een driejarig kind – wat zou je dan veranderen? Urban95 stelt deze eenvoudige maar doortastende vraag aan de burgemeesters, planologen, architecten en vernieuwers van steden wereldwijd.

Met het Urban95 initiatief trekt de Bernard van Leer Foundation dertig miljoen euro uit om een blijvende verandering teweeg te brengen in de leefomgevingen en kansen die vormend zijn voor de cruciale eerste vijf jaren van een kind.

Urban95 is verankerd in het geloof dat wanneer stadswijken goed functioneren voor zwangere vrouwen, baby’s, peuters en jonge kinderen, ze ook sterke gemeenschappen en economische groei voortbrengen.

Achtergrond

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. In 2050 is dat 70 procent. Steden kunnen fantastische plekken zijn om groot te worden, rijk aan kansen om te leren. Maar stedelijke omgevingen kunnen ook vol uitdagingen zijn voor families met jonge kinderen.

  • Door onveilige wegen en beperkt openbaar vervoer wordt het een strijd om zich te verplaatsen naar kinderopvang, artsen, winkels of gewoon voor een wandeling.
  • Slechte luchtkwaliteit treft baby’s en jonge kinderen meer dan gezonde volwassenen.
  • Terwijl steden blijven groeien is het voor nieuwkomers, ver van vertrouwde familienetwerken, lastig om vrienden te maken om te helpen met kinderopvang, advies of gewoon voor een luisterend oor.

Onderzoek toont aan dat ervaringen uit de vroege kindertijd effecten hebben met een levenslange uitwerking. Steden die hun kinderen een goede start in het leven geven, helpen om een nieuwe generatie productieve werknemers en betrokken burgers te vormen.

Waar we aan werken: de Urban95 doelstellingen

Urban95 steden werken aan het introduceren en opschalen van efficiënte innovaties in:

Green public space - Urban95Groene openbare ruimte
Bestaande ruimtes zo inrichten dat jonge kinderen er kunnen spelen en de natuur verkennen en hun verzorgers elkaar in rust kunnen ontmoeten.
Mobiliteit voor gezinnen
Zorgen dat gezondheidszorg, kinderopvang, speelplekken en gezond eten op loop- of fietsafstand te vinden zijn van jonge kinderen en hun verzorgers.
Datagestuurde besluitvorming
Gegevens over jonge kinderen en hun verzorgers op buurtniveau verzamelen en die gebruiken om bestaande middelen beter in te zetten en samenwerking te vergroten.
 Ouderschapsondersteuning
Ouders omringen met ideeën om dagelijkse routines te voorzien van spelletjes en verhalen om de snel-groeiende hersenen van hun kinderen te stimuleren.

Wat we doen:

Urban95 samenwerkingsverbanden met steden

De Bernard van Leer Foundation zal technische en financiële ondersteuning bieden aan meerjarige stadsbrede Urban95 initiatieven in gekozen partnersteden gericht op:

  1. ouderschapsondersteuning
  2. openbare groene ruimte
  3. mobiliteit voor families vergroten in hun gemeenschappen
  4. Data gebruiken om stedelijke besluitvorming te ondersteunen tussen alle spelers.

Tot nu toe zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan met Bogota, Tel Aviv, en Bhubaneswar. We onderzoeken ook mogelijke samenwerkingen met Recife, Istanbul en we hebben kiemprojecten in Lima, Sao Paolo, Tirana, Boa Vista en Amsterdam. Bovendien zijn we opzoek naar nog een partner in een Indiase stad.

Wereldwijde dialoog over jonge kinderen en steden

Van samenwerkingsverbanden met onderzoeks- en opleidingsinstellingen gefocust op steden tot aan vakbladen en evenementen zoals CityLab, verspreiden we het idee dat de beste graadmeter van een levendige, welvarende en gezonde stad, de gezondheid is van de baby’s, peuters en families die er wonen.

Urban95 Challenge

De eerste Urban95 Challenge werd in 2016 gelanceerd. Het was een wereldwijde oproep voor innovaties om het welzijn te bevorderen van jonge kinderen en hun families in de plaatsen waar ze wonen, werken en spelen. We ontvingen 151 ideeën uit 41 landen voor een gemiddeld budget van 15.000 euro. Uiteindelijk koos onze jury 26 baanbrekende projecten om te financieren. Deze etaleren nu een reeks activiteiten die steden kunnen ondernemen om de levens van jonge kinderen en hun families te verbeteren.

Geographical distribution of the Urban95 Challenge winning projects

Bronnen

Een Urban95 startpakket - Ideeën voor actie

An Urban95 Starter Kit - ideas for action

Dit startpakket is een verzameling van veelbelovende ideeën die we met het Urban95 initiatief van de Bernard van Leer Foundation tot dusverre zijn tegengekomen. Het startpakket is vooral gericht op… Lees meer

Child-friendly urban design - Observaties op openbare ruimte uit Eindhoven (NL) en Jerusalem (IL)

Child-friendly urban design - Bernard van Leer Foundation

Dit rapport, gebaseerd op een door de Bernard van Leer Foundation gefinancierd project, presenteert de bevindingen van stedenbouwkundige oplossingen voor een kindvriendelijke aanpak op buurtniveau. In het rapport vind je… Lees meer

Mix & Match - Ontwerpvoorstellen voor spelen in de stad

Mix & Match - Tools to design urban play

Deze toolkit biedt ontwerpvoorstellen die kunnen worden toegepast om meer inclusieve speelomgevingen te creëren op straat- of buurtniveau. Ze is bedoeld voor alle betrokkenen; beleidsmakers, ontwerpers, planologen, architecten, ngo's en… Lees meer

Op safe spelen? - Een internationale whitepaper over risico, aansprakelijkheid en kinderspel in de openbare ruimte

White paper - Playing it safe? - Tim Gill - Bernard van Leer Foundation

De beschikbare gegevens doen vermoeden dat speelplaatsen relatief veilige omgevingen zijn. Echter, in veel landen hebben zorgen over mogelijke aansprakelijkheid geleid tot bureaucratische pogingen om risico te verminderen. Bij deze… Lees meer

Hoe dashboards steden kunnen helpen de ontwikkeling van jonge kinderen te verbeteren

Data dashboards kunnen steden helpen om prioriteiten te stellen, vooruitgang in beeld te brengen, samenwerking te bevorderen, besluitvorming te informeren, aansprakelijkheid te vergroten en de stemmen van kinderen kracht bij… Lees meer

Betere steden bouwen voor jonge kinderen en families

Doorgaans zijn de stemmen van jonge kinderen, van hun ouders en verzorgers, en van zwangere vrouwen ondervertegenwoordigd bij traditionele stedenbouwkundige trajecten. Dat geldt ook voor pogingen om meer burgers bij… Lees meer

De Kids in Communities Study: wat voor invloed heeft waar je woont op de ontwikkeling van kinderen?

Tot nu toe was het onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen vooral gericht op gezinnen en schoolsituaties. Om een positieve omgeving te creëren waarin jonge kinderen zich optimaal kunnen… Lees meer

Small children, big cities

Door de snelle verstedelijking overal ter wereld brengen steeds meer kinderen hun jeugd door in grote steden. Deze uitgave van Early Childhood Matters bevat artikelen uit landen variërend van India… Lees meer

Living conditions: The influence on young children's health

In deze uitgave van Early Childhood Matters wordt onderzocht wat de verbanden zijn tussen de leefomstandigheden waarin kinderen opgroeien en hun gezondheid en ontwikkeling. De uitgave bevat artikelen die ingaan… Lees meer

Jonge kinderen in steden: kansen en uitdagingen

Deze uitgave van Early Childhood Matters is gewijd aan de ervaringen van jonge kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving. Een kwart van kinderen wereldwijd woont in arme stedelijke gebieden. Lees meer

Onze agenda bepalen ten aanzien van voorschools onderwijs, geweld en leefomgeving

Deze uitgave van Early Childhood Matters biedt een eerste kennismaking met de gedachtegangen binnen de Bernard van Leer Foundation terwijl wij invulling geven aan onze doelen voor de periode 2010… Lees meer

Gezonde Leefomgeving

De meeste publicaties besteden veel minder aandacht aan de fysieke omgeving van kinderen dan aan het sociale milieu waarin zij opgroeien. Echter, juist die tastbare omgeving is nauw verbonden met… Lees meer