Hakkımızda

Bernard van Leer Vakfı olarak, tüm çocuklara yaşamda iyi bir başlangıç yapma fırsatı tanımanın hem yapılması gereken şey olduğuna hem de sağlıklı, müreffeh ve yaratıcı toplumlar inşa etmenin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz.

Erken çocukluk gelişimi alanında işe yarayan yöntemlere dair bilgi üretimi ve paylaşımı konusunda çalışan özel bir vakıf olarak faaliyet göstermekteyiz. Kamu sektörü, sivil toplum ve iş dünyasındaki ortaklarımıza küçük çocuklar ve aileleri için etkin hizmetlerin denenmesi ve ölçeklerinin büyütülmesi konusunda mali destek ve uzmanlık sağlamaktayız.

Geçtiğimiz 50 yıl boyunca, dünyanın tüm bölgelerinde yarım milyar doların üzerinde yatırım yaptık ve çalışmalar yürüttük. Ortaklıklarımız, 25’in üzerinde ülkede kamu politikalarına bilgi girdisi sağlamış, hizmet sunumu ve eğitim alanında hükümetler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geniş çaplı olarak benimsenen yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Tarihçe

Bernard van Leer büyük, küresel paketleme şirketi kuran bir girişimciydi. Bernard, 2. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkıma şahit olduktan sonra toplumu iyileştirme konusunda esinlenmiş ve 1949 senesinde insani alanda faaliyet gösteren Vakfı kurmuştur. Bernard 1958 senesinde vefat ettikten sonra oğlu Oscar paketleme şirketini ve Vakfı devralmıştır.

Neden erken çocukluk gelişimine yatırım yapıyoruz?

Bernard’ın oğlu Oscar 60’lı yılların ortasında Vakıf çalışmalarının odağını küçük çocuklar olarak belirleme kararı almıştır. Bireylerin yaşamlarının ilk yıllarında desteklenmesinin, onların geleceğinde köklü bir değişiklik yaratabileceği fikri Oscar’a ilham vermişti. Bir işadamı olarak, Oscar küçük çocuklara yatırım yapmanın dünyanın durumunu iyileştirebilecek, ikna edici bir değer önerisi olduğunu düşündü.

O günden bu yana, kamu sağlığı, nörobilim ve ekonomi alanlarında yapılan çalışmalarda erken çocukluk gelişimine yapılan yatırımın sağlıkta iyileşme, öğrenme ve başkalarıyla çalışma becerilerinde gelişim ile yetişkinlik döneminde daha yüksek gelir sağlanacağına dair kanıt ortaya çıkmıştır.Bu yatırımlar aşağıdaki adımları atarak önemli bir temel oluşturmuştur:

  • Gebe kadınların, bebeklerin ve yürümeye başlayan çocukların uygun beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimini temin ederek
  • Küçük çocukları ihmal, aile içi ve toplumsal şiddetten koruyarak
  • Bebeklere ve yürümeye başlayan çocuklara etkileşim, bakım ve öğrenme için geniş fırsatlar tanıyarak

Etkili kanıtlar ve etkin hizmet sunumu modellerinin varlığına karşın, Lancet küresel sağlık dergisi 5 yaşın altındaki 250 milyon çocuğun potansiyellerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları bakımı alamadıklarını tahmin etmektedir.

2016-2020 stratejimiz: daha büyük bir ölçeğe geçiş

Bernard van Leer Vakfı, erken çocukluk gelişimine elli yıl boyunca yatırım yaptıktan sonra yeni bir aşamaya geçmektedir. Biz bu aşamada en büyük güçlüğün ölçeğin büyütülmesi olduğunu düşünüyoruz. Küçük çaplı projelerde en küçük çocukların daha sağlıklı olmaları, daha iyi beslenmeleri, korunmaları ve öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi için ortaya koyulan pek çok fikrin etkili olduğu görülmüştür. Fakat, yüzbinlerce veya milyonlarca çocuğa nasıl etkin bir biçimde ulaşabiliriz?

Stratejimiz bu soruyu üç alanda ortaklıklar kurarak yanıtlamaya çalışmaktadır:

Coğrafi olarak bu dönem yapacağımız yatırımlar ekonomik, coğrafi ve kültürel açıdan küresel düzeyde daha büyük bir çeşitliliği yansıtmak üzere seçilmiş bir dizi ülkeye odaklanacaktır. Bu ülkeler arasında Brezilya, Hindistan İsrail, Fildişi Sahili, Peru ve Türkiye bulunmaktadır. Ayrıca, zorla yerlerinden edilmiş ve Avrupa ve Orta Doğu’da çeşitli ülkelerde yaşayan Suriyeli aileleri desteklemek için bölgesel bir girişimi başlatıyoruz.

Ayrıca bu ana coğrafyaların dışında, öğrenme, bilgi paylaşımı ve daha büyük ölçeklerde dönüşüm meydana getirme fırsatı gördüğümüz yerlerde de az sayıda ortaklık tesis etmeyi planlıyoruz.

Bernard van Leer Vakfı Hakkında

Kuruluş
1949

Küçük çocuklara odaklanmaya başladığı yıl
1965

Misyon
Sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı konumda olan, doğumdan başlayarak 8 yaşa kadar çocuklar için fırsatların geliştirilmesi

Yıllık işletme bütçesi
19 milyon Euro

Konum
Merkezi Hollanda’nın Lahey şehrindedir. Temel çalışma ülkeleri ve Londra ile Washington DC’de de ekip üyeleri bulunmaktadır.

Gelirlerimiz

Başlangıçta gelirlerimiz, Royal Packaging Industries Van Leer N.V.’nin gelirlerinden elde ediliyordu. 1999’da şirket satıldıktan sonra satış gelirleri bir bağış fonu kurulması için kullanıldı. Bağış fonu Van Leer Grubu Vakfı tarafından yönetilmektedir. Gelirlerimiz ise bu bağış fonundan elde edilmektedir.

Mütevelli Heyeti

Vakfımızın vizyon ve hedefi doğrultusundaki yönetim sorumluluğu, vakıf senedinde de belirtildiği gibi, Mütevelli Heyeti’ndedir. Heyetin idari görevi Genel Direktör atama, bu direktörün performansını değerlendirme ve stratejik planları, yıllık mali ve işletme planlarını onaylamaktır. Heyet yılda en az dört kez toplanır.

Mütevelli Heyeti şu an için sekiz üyeden oluşmaktadır. Heyet kendi üyelerini atar. Üyeler en çok üç defa, dört yıllık süreyle görev alabilirler. Bernard van Leer Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri aynı zamanda Van Leer Grubu Vakfı Mütevelli Heyeti’nde de yer alırlar.

Genel Direktör

Michael Feigelson (@mfeigelson1) son 15 yıldır çocuklara ve gençlere yönelik fırsatlar geliştirmek için hükümetlerle, sivil toplumla ve ticari işletmelerle birlikte çalışmalar yürüttü. Vakfa 2007 yılında Program Sorumlusu olarak katılan Feigelson, daha sonra mevcut görevini üstlenmeden önce Program Yöneticisi, Program Direktörü ve İcra Direktörü pozisyonlarında bulundu.

Vakfa katılmadan önce, Michael aralarında üç ülkede evsiz çocuklar ve ailelerle doğrudan çalışmanın yanı sıra medya ile ilaç endüstrilerine odaklandığı McKinsey & Co firmasında İş Analiz Uzmanı pozisyonu da dâhil olmak üzere pek çok farklı görevde çalışmalarını sürdürdü.

Wesleyan ve Princeton Üniversitelerinde lisans eğitimini tamamlayan Michael aynı zamanda Thomas J. Watson Üyesi ödülünü aldı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Gündem Davranış Konseyi üyesi oldu. En önemlisi, çocukların erken yıllarının önemini, zorluklarını ve bu dönemin yaşattığı neşeyi kendisine her gün hatırlatan güzel bir kızın babasıdır.

Michael Feigelson tam Biyografisini oku

Ekibimiz

Ekip
41 kişi

Ekip üyelerinin ülkeleri
Brezilya, Ekvator, Fransa, Hindistan, İsrail, Hollanda, Peru, Singapur, İspanya, Tayland, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD, Venezuela.

Konuşulan diller
İngilizce ortak çalışma dilimizdir, fakat Lahey’de bulunan ofisimizde günlük çalışmalarımızda Hollandaca ve İspanyolcayı da kullanmaktayız. Çalışmalarımızda kullandığımız diğer diller arasında İbranice, Hintçe, Fransızca, Mandarin, Portekizce ve Türkçe de bulunmaktadır.

Bu sayfada Bernard van Leer Vakfı çalışanlarıyla tanışabilirsiniz. Çalışanların büyük bir bölümün Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan merkezimizde, bazıları ise çalışmalarımızın yoğunlaştığı diğer ülkelerde çalışmaktadır.

Pozisyonlar

Mevcut boş pozisyonlar hakkında güncel bilgi için lütfen İngilizce İnternet sitemizi ziyaret ediniz.

Doğru uygulama presipleri

EFC üyesi olarak, EFC’nin İyi Uygulamalar İlkelerine bağlıyız ve destekliyoruz.

Sorular ?

Bazen hibeler, ekibimiz ve ortaklarımızla ilgili sorularınız olabilir. Bernard van Leer Vakfı, ortakları veya çalışanlarıyla ilgili sorularınız olduğunda lütfen Agnes Buis ile iletişime geçin.

Bütün sorularınız gizlilik esaslarına uygun olarak ele alınacaktır. Araştırma sırasında ortaya çıkan hukuki meseleler Hollanda ve ilgili ülkedeki yetkililerle paylaşılabilir.