Hakkımızda

Bernard van Leer Vakfı olarak, tüm çocuklara yaşamda iyi bir başlangıç yapma fırsatı tanımanın hem yapılması gereken şey olduğuna hem de sağlıklı, müreffeh ve yaratıcı toplumlar inşa etmenin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz.

Erken çocukluk gelişimi alanında işe yarayan yöntemlere dair bilgi üretimi ve paylaşımı konusunda çalışan özel bir vakıf olarak faaliyet göstermekteyiz. Kamu sektörü, sivil toplum ve iş dünyasındaki ortaklarımıza küçük çocuklar ve aileleri için etkin hizmetlerin denenmesi ve ölçeklerinin büyütülmesi konusunda mali destek ve uzmanlık sağlamaktayız.

Geçtiğimiz 50 yıl boyunca, dünyanın tüm bölgelerinde yarım milyar doların üzerinde yatırım yaptık ve çalışmalar yürüttük. Ortaklıklarımız, 25’in üzerinde ülkede kamu politikalarına bilgi girdisi sağlamış, hizmet sunumu ve eğitim alanında hükümetler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geniş çaplı olarak benimsenen yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Tarihçe

Bernard van Leer büyük, küresel paketleme şirketi kuran bir girişimciydi. Bernard, 2. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkıma şahit olduktan sonra toplumu iyileştirme konusunda esinlenmiş ve 1949 senesinde insani alanda faaliyet gösteren Vakfı kurmuştur. Bernard 1958 senesinde vefat ettikten sonra oğlu Oscar paketleme şirketini ve Vakfı devralmıştır.

Neden erken çocukluk gelişimine yatırım yapıyoruz?

Bernard’ın oğlu Oscar 60’lı yılların ortasında Vakıf çalışmalarının odağını küçük çocuklar olarak belirleme kararı almıştır. Bireylerin yaşamlarının ilk yıllarında desteklenmesinin, onların geleceğinde köklü bir değişiklik yaratabileceği fikri Oscar’a ilham vermişti. Bir işadamı olarak, Oscar küçük çocuklara yatırım yapmanın dünyanın durumunu iyileştirebilecek, ikna edici bir değer önerisi olduğunu düşündü.

O günden bu yana, kamu sağlığı, nörobilim ve ekonomi alanlarında yapılan çalışmalarda erken çocukluk gelişimine yapılan yatırımın sağlıkta iyileşme, öğrenme ve başkalarıyla çalışma becerilerinde gelişim ile yetişkinlik döneminde daha yüksek gelir sağlanacağına dair kanıt ortaya çıkmıştır.Bu yatırımlar aşağıdaki adımları atarak önemli bir temel oluşturmuştur:

  • Gebe kadınların, bebeklerin ve yürümeye başlayan çocukların uygun beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimini temin ederek
  • Küçük çocukları ihmal, aile içi ve toplumsal şiddetten koruyarak
  • Bebeklere ve yürümeye başlayan çocuklara etkileşim, bakım ve öğrenme için geniş fırsatlar tanıyarak

Etkili kanıtlar ve etkin hizmet sunumu modellerinin varlığına karşın, Lancet küresel sağlık dergisi 5 yaşın altındaki 250 milyon çocuğun potansiyellerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları bakımı alamadıklarını tahmin etmektedir.

2016-2020 stratejimiz: daha büyük bir ölçeğe geçiş

Bernard van Leer Vakfı, erken çocukluk gelişimine elli yıl boyunca yatırım yaptıktan sonra yeni bir aşamaya geçmektedir. Biz bu aşamada en büyük güçlüğün ölçeğin büyütülmesi olduğunu düşünüyoruz. Küçük çaplı projelerde en küçük çocukların daha sağlıklı olmaları, daha iyi beslenmeleri, korunmaları ve öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi için ortaya koyulan pek çok fikrin etkili olduğu görülmüştür. Fakat, yüzbinlerce veya milyonlarca çocuğa nasıl etkin bir biçimde ulaşabiliriz?

Stratejimiz bu soruyu üç alanda ortaklıklar kurarak yanıtlamaya çalışmaktadır:

Coğrafi olarak bu dönem yapacağımız yatırımlar ekonomik, coğrafi ve kültürel açıdan küresel düzeyde daha büyük bir çeşitliliği yansıtmak üzere seçilmiş bir dizi ülkeye odaklanacaktır. Bu ülkeler arasında Brezilya, Hindistan İsrail, Fildişi Sahili, Peru ve Türkiye bulunmaktadır. Ayrıca, zorla yerlerinden edilmiş ve Avrupa ve Orta Doğu’da çeşitli ülkelerde yaşayan Suriyeli aileleri desteklemek için bölgesel bir girişimi başlatıyoruz.

Ayrıca bu ana coğrafyaların dışında, öğrenme, bilgi paylaşımı ve daha büyük ölçeklerde dönüşüm meydana getirme fırsatı gördüğümüz yerlerde de az sayıda ortaklık tesis etmeyi planlıyoruz.

Bernard van Leer Vakfı Hakkında

Kuruluş
1949

Küçük çocuklara odaklanmaya başladığı yıl
1965

Misyon
Sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı konumda olan, doğumdan başlayarak 8 yaşa kadar çocuklar için fırsatların geliştirilmesi

Yıllık işletme bütçesi
19 milyon Euro

Konum
Merkezi Hollanda’nın Lahey şehrindedir. Temel çalışma ülkeleri ve Londra ile Washington DC’de de ekip üyeleri bulunmaktadır.

Executive Director

Cecilia Vaca Jones (@CecyVacaJones), sosyal kalkınma politika ve programlarının yönetiminde 20 yıllık tecrübeye sahiptir. London School of Economics’ten şehirler üzerine yönetici yüksek lisansı, İtalya’daki Bologna Üniversitesi’nden Sürdürülebilir Kalkınma için Sosyal Politikalar alanında yüksek lisans ve Ekvator’daki Papalık Katolik Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesine sahiptir.

Vakfa katılmadan önce, Nisan 2013 ila Mart 2016 tarihleri arasında, Ekvator’un Sosyal Kalkınma Koordinatör Bakanlığı görevini yürütmüştür. Cecilia, aralarında erken çocukluk dönemi, sosyal sigorta sistemleri, eğitim, sağlık ve yoksulluğun azaltılması gibi sosyal kalkınmanın hayati alanlarında stratejik politikaların yaratılması, değerlendirilmesi ve ayarlanmasına yardımcı olmuş, bunu yaparken ise her zaman Ekvator’daki kültürel birikiminin çeşitliliğini dikkate almıştır.

Aynı zamanda, Ekvator’da Çalışma Bakanlığı, Sosyal İçerme Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu diğer birçok bakanlıkta da politika yapıcı roller üstlenmiştir. Bu rollerinde, insan haklarını korumak üzere tasarlanmış kamu politikası hedefleri ve inisiyatiflerin geliştirilmesinden de sorumlu olmuştur. Ayrıca, CESTAS ve Fundación Esquel, Amerikan Devletleri Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) da aralarında bulunduğu sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütlerinde de çalışmıştır. Aynı zamanda, Quito’daki Ekvator Katolik Üniversitesi’nde yarı zamanlı profesörlük ve ABD’nin Oregon eyaletinin Portland şehrinde bulunan Reed College’da dil öğretim üyeliği görevlerinde de bulunmuştur.

Cecilia Vaca Jones’un tam biyografisini buradan okuyabilirsiniz

Ekibimiz

Ekip
37 kişi

Ekip üyelerinin ülkeleri
Brezilya, Ekvator, Fransa, Hindistan, İsrail, Hollanda, Peru, Singapur, İspanya, Tayland, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD, Venezuela.

Konuşulan diller
İngilizce ortak çalışma dilimizdir, fakat Lahey’de bulunan ofisimizde günlük çalışmalarımızda Hollandaca ve İspanyolcayı da kullanmaktayız. Çalışmalarımızda kullandığımız diğer diller arasında İbranice, Hintçe, Fransızca, Mandarin, Portekizce ve Türkçe de bulunmaktadır.

Bu sayfada Bernard van Leer Vakfı çalışanlarıyla tanışabilirsiniz. Çalışanların büyük bir bölümün Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan merkezimizde, bazıları ise çalışmalarımızın yoğunlaştığı diğer ülkelerde çalışmaktadır.

Pozisyonlar

Mevcut boş pozisyonlar hakkında güncel bilgi için lütfen İngilizce İnternet sitemizi ziyaret ediniz.

Van Leer Grubu

Tüm Van Leer hayır faaliyetlerini çatısı altında toplayan Van Leer Grubu, bu şekilde yatırım portföyünü ve hayır amaçlı faaliyetlerinin yönetişimini denetlemektedir. Buna, Bernard van Leer Vakfı’nın gerçekleştirdiği çalışmaları gözden geçirerek tüm çocukların hayata iyi bir başlangıç yapmasına yardımcı olmak da dahildir; Van Leer Grubu, demokrasi, eşitlik ve bölgesel barışın güçlendirilmesine odaklanan Van Leer Kudüs Enstitüsü ve Kudüs Film Merkezi’ni de desteklemektedir.

Van Leer Grubu İcra Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu’na bağlı çalışan İcra Kurulu Başkanı, Van Leer Grubu’nun grup stratejisinin geliştirilmesine liderlik etmekte ve tüm faaliyetlerin uygulanmasını denetlemektedir. Buna, Van Leer Grubu yatırım portföyü, Bernard van Leer Vakfı’nın çalışmaları ve Van Leer Grubu’nun Van Leer Kudüs Enstitüsü ve Kudüs Film Merkezi’ne yönelik desteğinin yönetimi de dahildir. Mevcut İcra Kurulu Başkanı, Michael Feigelson’dur.

Van Leer Grubu Mütevelli Heyeti
Mütevelli Heyeti, Van Leer Grubu’nun tüm faaliyetleri üzerinde güvene dayalı bir sorumluluğa sahiptir. Tüm Mütevelliler, Bernard van Leer Vakfı Yönetim Kurulu’nun da üyesidir. Kurul, azami olarak üç adet 3 yıllık dönem boyunca hizmet eden kendi üyelerini atar. Halen dokuz üyesi bulunmaktadır.