Blog

Küresel Ekip Çalışması –Joan Lombardi ile Söyleşi

Yayınlandı 30 Ekim 2017 – Yayınlayan Jerilyn Gamble & Stephanie Olmore

Young Children‘ın Küresel Uygulamalar isimli bu sayısında uluslararası çocuk gelişimi ve sosyal politika uzmanı Joan Lombardi’den tecrübeleri ışığında bizlere bilgi ve görüşlerini sunmasını istedik.

Young Children: Dünya çapında erken çocukluğun durumu hakkında neler biliyoruz?

Joan: Erken çocukluk kesinlikle küresel bir mesele halini almıştır. Dünya çapında gittikçe daha fazla insan erken çocukluk döneminin uzun vadede sağlık, eğitim ve davranışlar için önemli olduğunu anlamaktadır. Dünyanın dört bir yanında gittikçe daha fazla bilimsel sonuç, artan sayıda işbirliği, yenilik ve ebeveynlere yönelik okul öncesi programları ve bu çalışmaların yaygınlaştırılması için daha fazla çaba görmekteyiz.

Fakat, buna rağmen yine de yapacak o kadar çok şey var ki. 2017’de Lancet dergisine göre, düşük ve orta gelirli ülkelerde 5 yaşın altındaki çocukların yaklaşık yüzde 43’ü gelişim potansiyellerini gerçekleştirememe riski altında (Daelmans ve diğerleri, 2017). Evlerinde, toplum içerisinde ve ülkelerinde şiddete maruz kalarak büyüyen çocukları da sayarsak aslında bu sayı çok daha yüksek. Yoksulluk ve kalite eksikliği küçük çocukların iyi olma halini tehdit eden meseleler olarak ciddiyetini korumakta. Hizmetler dağınık, kalite esnetilmiş halde ve (temiz sudan, sağlık hizmetlerine, ekonomik kalkınmaya ve çocuk bakımına kadar) temel desteklere erişim aileleri zorlamaya devam etmektedir. Stres ve hayatlarının kesintiye uğramasıyla karşı karşıya olan mülteci çocuklar ve aileleri yeterli destekten yoksun olmaya devam etmektedir.

Young Children: Dünya çapında erken çocukluk dönemiyle ilgili çalışan kişilerin işgücü konusu hakkında gözlemleriniz var mı ve bu konunun çocuk gelişimini nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

Joan: Çocukların hayatındaki en önemli kişiler ebeveynleri ve onları bakım veren diğer kişilerdir. Bu durum çocuklar nerede büyüyor olursa olsunlar her yerde aynıdır. Çocuklar, gelişebilmek erken çocukluk programlarında onlara bakım veren sıcak ve ulaşılabilir kişilere ihtiyaç duyarlar. Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çalışma koşulları dünya çapında ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Maaşlar hala düşük, hazırlık çoğunlukla yetersiz ve gözetim ve destekler de düşük düzeydedir.

Küçük çocuklar ve aileler için kaliteli programlar taahhüdünü yerine getireceksek küçük çocuklar ve ebeveynleri ile her gün çalışan kişileri destekleyecek kolaylaştırıcı bir ortam oluşturmaya daha fazla odaklanılmalıdır. Küresel çapta insanların bu konuyu daha iyi anlamalarının bir yolu da dünya çapında çeşitli ülkelerde yeterliklerin ve standartların, eğitim ve mesleki gelişmelerin takip edilmesi; izleme ve mentorluk mesleğinin tanınması için kurulan Erken Çocukluk İşgücü Girişimini takip etmektir.

Young Children: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ebeveynler, öğretmenler ve liderler düşük ve orta gelirli ülkelerde erken çocukluk gelişimini nasıl destekleyebilirler?

Joan: Çocuklara ve ailelerine yatırım yapmanın bir ülkenin ekonomik gelişimiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dair var olan birçok kanıta rağmen ülkelerin politikaları bu araştırmaların verileriyle aynı yönde ilerlememektedir. Bu durum ABD’de olduğu gibi dünya çapında da geçerlidir.

Gittikçe güçlenen küresel bağlantılar düşünüldüğünde, yerelde ve küresel düzeyde hepimiz dikkatimizi çocuklara vermeliyiz. Bu da çocukların barışçıl bir dünyada, güvenli bir dünyada ve yaşamı tehdit eden bir ortamdan uzak sağlıklı bir dünyada yaşama haklarını savunmak anlamına gelmektedir. Bu da aynı zamanda, savaş ve yoksulluk nedeniyle yerlerinden edilmiş aileleri desteklemek üzere zaman ve kaynak ayıran toplumsal kuruluşlarda gönüllü olarak görev almak anlamına gelmektedir.

Öğretmenler ve ebeveynler olarak, değerlerimizi model almaya devam etmeliyiz. Çocuklara çeşitliliği takdir etmeyi, yanı başlarında yaşayan kişilere değer vermeyi ve diğer kültürlere ilgi ve saygı duymayı öğretmeliyiz. Gelecek nesillerin etraflarındaki dünyayı önemsemeleri için gerekli her şey sınıflarda ve ailelerimizde başlar. Her şey birbirimize nasıl davrandığımızla başlar.

Editörün notu: Bu söyleşi ilk olarak NAEYC’nin Young Children dergisinde Küresel Uygulamalar sayısında yayımlanmıştır (Eylül 2017). Yayının tamamını buradan indirebilirsiniz.


Yazarlar hakkında:

Joan Lombardi (PhD), ABD’de ve dünya çapında küçük çocuklar ve aileleri için uzun süredir savunuculuk çalışmaları yapmaktadır. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nda erken çocukluk gelişimi alanında bakan yardımcısı vekilliği görevinde bulunmuştur (2009-2011) ve şu an ise hem ülke içi hem de küresel erken çocukluk dönemi meseleleri ile ilgili olarak bir dizi vakfa kıdemli Danışman olarak hizmet vermektedir.

Stephanie Olmore NAEYC’nin Global Engagement Birimi’nde kıdemli direktör olarak görev yapmaktadır. Uluslararası düzeyde hükümetlerle, üst düzey heyetlerle ve büyük çaplı sistemlerle çalışarak erken dönem öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi için rehberler oluşturmasına öncülük etmektedir.

Jerilyn Gamble NAEYC küresel ilişkiler koordinatörü olarak görev yapmaktadır. İletişim çalışmalarını yönetmek ve küresel ortaklara yönelik erişim çalışmalarında bulunmak sorumlulukları arasındadır.


”Young Children NAEYC’nin akran denetimi içeren dergisidir. NAEYC hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen İnternet sitemizi ziyaret ediniz: www.NAEYC.org.”