Kenya’da Afrika’daki ilk ulusal okul öncesi sistemi kuruluyor

Afrika ülkelerinin bir kısmı 1970’lerde bağımsızlığını kazanmasının ardından okul öncesi eğitimden ziyade ilköğretime odaklandı. Vakıf, Kenya hükümeti ile birlikte çalışarak müfredat, materyal ve eğitim de dahil olmak üzere ulusal bir okul öncesi sisteminin oluşturulmasına yardımcı oldu.

Sistemin genişletilmesine Dünya Bankası fon sağladı. Kenya, erken çocukluk eğitiminde Afrika’nın lideri konumunda yer alıyor.

Erken çocukluğun önemi gösteriliyor

Bağımsızlığını kazanan Afrika devletleri genel bir ilköğretim sistemi kurmaya çalıştılar ama çok az sayıda devlet 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitimi göz önünde bulundurdu. O dönemde okul öncesi eğitimin başarıdaki önemi yaygın olarak kabul görmüyordu ve gelişim psikolojisi gibi akademik alanlar hala oluşum aşamasındaydı.

Vakıf Jamaika’da erken çocukluk eğitimine destek verip bu alanda tecrübe kazanmıştı ve yeni bir bağlamda benzer bir çalışmaya öncülük edecek bir Afrika ülkesi arıyordu. 1971 yılında Kenya hükümeti ile kurulan işbirliği senelerce devam etti.

Küçük çocuklar için ülke genelinde altyapı

Vakıf ilk aşamada Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olan Kenya Eğitim Enstitüsü ile ortaklık kurdu. Birlikte Nairobi’de, Afrika’da türünün tek örneği olan Erken Çocukluk Eğitimi Ulusal Merkezi’ni (NACECE) kurdular.

NACECE entellektüel liderlik sunarak küçük çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin bir literatür oluşturdu. Öğretmen eğitmenlerini eğitti. Müfredat ve eğitim materyalleri geliştirdi. Ademimerkeziyetçi bir Erken Çocukluk Eğitimi İlçe Merkezleri (DICECE’ler) ağı oluşturdu ve bütün bu süreçlerde Vakıf’tan destek aldı.

Dünya Bankasının Afrika'da Erken Çocukluğa ilk yatırımı

Bu çalışma Dünya Bankası’nın ilgisini çekti ve ilk defa erken çocukluk eğitimi için bir Afrika ülkesine kredi verdiler. 28 milyon dolar değerindeki bu kredi okul öncesi eğitime erişimin, nüfusun %60’ını kapsayacak şekilde genişletilmesine yol açtı. Eğitim Bakanlığı erken çocukluk eğitimi sağlama sorumluluğunu resmi olarak kabul etti.

Vakıf özellikle göçebe yaylacılık yapan toplumların küçük çocuklarına yönelik uygun kültürel yöntemleri oluşturmak için çalıştı. Daha sonra, HIV/AIDS salgını ülkede korkunç bir yıkım yaratınca anne-babalarını kaybeden küçük çocukların eğitimine nasıl destek verebileceğine kafa yormaya başladı.

Vakıf 1971’den 2010’a kadar Kenya’ya 30 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptı. Bugün Kenya Anayasası erken çocukluk hizmetlerine erişim hakkını güvence altına alıyor ve bütün lise sonrası eğitim kurumlarında erken çocukluk eğitimi sertifikası veriliyor – Kenyatta Üniversitesi’nde doktora yapma imkanı bulunuyor – ve Kenya, Afrika’daki en sağlam erken çocukluk eğitim altyapısına sahip.