Mevcut sağlık çalışanları aracılığıyla ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi

Halk sağlığı çalışanlarının ev ziyaretleri Peru’daki küçük çocukların sağlığı, beslenmesi, eğitimi ve güvenliğine olumlu etki ediyor. Vakıf, yoksul kırsal bölgelerdeki belediyelerin, mevcut ulusal devlet kaynaklarına erişim sağlamaları ve ebeveynler için ev ziyareti programlarını uygulamaları konusunda yardımcı oluyor.

Amazon'da büyümek

Peru’nun ulusal hükümeti ülkenin çocuklarına yatırım yapmak yönünde kararlılık gösteriyor. Ancak ülkenin ademimerkeziyetçi siyasi yapısı nedeniyle hangi hizmetlerin sunulacağına yerel belediyeler karar veriyor. Çoğu kamu görevlisinin mevcut merkezi kaynaklara başvurmak ve programları uygulamak için yeterli teknik yetkinliği yok.

Amazon ormanında yerli toplulukların yaşadığı kırsal bölgeler, küçük çocukların büyümesi açısından oldukça zorlu yerler. Loreto bölgesindeki halkın üçte ikisi Peru’nun yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve çoğunlukla geçimlerini tarım ile uğraşarak, ava çıkarak veya balık tutarak sağlıyorlar. Çocukların dörtte birinden fazlası (bu rakam ulusal ortalamanın üzerinde) kronik olarak yetersiz besleniyor.

Belediyeler düzeyinde istek ve kapasitenin geliştirilmesi

Vakfın ortağı olan Red INNOVA, Loreto ve Junín’in Amazon ormanı bölgelerindeki beş belediyeye dört yıl teknik destek vererek bu alanda tecrübe edindi. Kaydedilen başarıların ardından şu anda başka belediyeler de katılım göstermek istiyor ve ebeveynler için ev ziyareti modeli tüm Loreto bölgesinden Ucayali içine kadar 30.000 çocuğa ulaşacak şekilde genişletiliyor.

Model kapsamında toplum sağlığı çalışanları haftada bir veya iki kez gebe kadınları veya üç yaşından küçük çocuğu olan anneleri, genellikle yerel halktan gönüllü bir anne eşliğinde ziyaret ediyorlar. Evlere ziyarete gidenler ebeveynlik konusunda tavsiye ve destek veriyor, oyuncak ve kitap götürüyor ve annelere, çocuklarının gelişimine yardımcı olmak için onlarla nasıl etkileşime geçeceklerini gösteriyorlar.

Ev ziyareti hizmetlerinden faydalanan bir anne, Linda Ramírez ziyaretlerin ebeveynlik becerilerine etki ettiğini onaylıyor ve bu konuda birçok şey öğrendiğini söylüyor:

… çocuklarımızla konuşmanın ve onları sevdiğimizi söylemenin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Kendi ebeveynlerimin de beni sevdiğini ama bunu söylemenin ne kadar önemli olduğunu bilmediklerini fark ettim. Bu nedenle artık çocuğuma güzel sözler söylüyorum, ona sarılıyorum, şarkılar söylüyorum ve onu öpüyorum.

Modeli bütün ülkede uygulanmak üzere geliştirme hedefleri

Bernard van Leer Vakfı Loreto ve Ucayali’daki ev ziyaretleri için 1.1 milyon euro değerinde yatırım yaparken belediyeler, bölgesel yönetimler ve ulusal yönetim de üç yıl boyunca 5.8 milyon euro değerinde katkıda bulundu. Nihai hedef Peru yönetiminin tüm ülkede 700.000 çocuğa ulaşmasını sağlamak.

Diğer bölgelerde çalışmak için, Red INNOVA’nın teknik destek verme rolünü üstlenmek üzere başka aktörlerin teşvik edilmesi gerekecek. Bu aktörler, destek için kaynak yaratacak belediyelerle birlikte STK’lar, Sosyal İçerme Bakanlığı veya özel şirketler olabilir. Şu ana kadar edinilen tecrübeler, ilk girişim fonunun bulunmasının ardından hizmetin sürdürülmesi için belediyelerin kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapmaya devam ettiklerini kanıtlıyor.