Hindistan’ın ilk akıllı ve çocuk dostu kenti

Bhubaneswar (Hindistan’ın Odisha eyaletinin başkenti) 2016 yılı destek başvuruları arasında Hindistan’ın ‘‘akıllı kentler’’ misyonu başvurusu, başvuru listesinin en üst sırasında yer alıyordu. Bhubaneshwar, daha sonra Dünya Akıllı Kentler Ödülleri’nde de finale kaldı. Vakıf, belediye ve Hindistan Ulusal Kent İşleri Enstitüsü ile birlikte, kent yenilenip büyürken küçük çocukların ihtiyaçlarının yansıtılması için şehir planlamacıları arasında kapasite oluşturulması konusunda çalışmaktadır.

Hindistan’da kent alanlarında büyümek

2011 nüfus sayımına göre Bhubaneswar’da 6 yaşın altındaki nüfus 75.237. Fakat kent Hindistan’ın birçok başka kenti gibi hızla büyümekte ve yetersiz altyapıya sahip kaçak ve gecekondu yapılaşması üzerine kurulu kaotik bir büyümeye neden olmaktadır.

Bhubaneswar’da küçük çocukların karşılaştıkları sorunlar arasında açık alanda tuvalet yapma; parkların erişilebilir olmaması; yayaların yürüyebilecekleri yolların, sokak aydınlatmasının, güvenli geçitlerin bulunmaması yer almaktadır. Ayrıca, bazı mahallelerde çocuklar en yakın okula ulaşabilmek için çocuk dostu olmayan toplu taşımayı kullanmak zorundadır.

Çocuklar için daha iyi kentleri planlamak

Vakıf üç yıl için 790.000 euro yatırım yapmakta, kentin kalkınmasından sorumlu olan Bhubaneswar Kalkınma Kurumu ise 5,1 milyon euroluk yatırım taahhüdü vermiştir.

Kasım 2016’da, kurumun çocukların perspektifini göz önünde bulunduran etkili bir planlama ve yönetim çerçevesi geliştirmesine yardımcı olmak üzere Çocuk Dostu Akıllı Kent Merkezi resmen açılmıştır. Bu merkez, yine Ulusal Kent İşleri Enstitüsü tarafından Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle kurulan, Yeni Delhi’deki Milli Çocuk Dostu Akıllı Kent Merkezi’ne bağlantı kuracaktır.

100 şehir planlamacısı için eğitim

Merkez, şu an mahalle ve bölgeler için imar planları üzerinde çalışan kent tasarımcılarına teknik destek ve kapasite geliştirme desteği sunmaktadır. Devlet kurumları ve özel müteahhitler tarafından yeni projelerin planlanma ve onaylanma süreçlerinde bilgi sağlamak üzere kılavuz, yönetmelik ve en iyi uygulamaların oluşturulması için çalışmaktadır.

Bu çalışma, kentlerdeki gecekondu bölgelerinin çocuklar için yaşanabilir ve sağlıklı hale gelebilecek, iyileştirilmiş konut; güvenli oyun alanları, parklar ve açık kamusal alanlar, yerel okul ve sağlık tesisleri, toplu taşımaya uygun erişim, trafik yönetimi ve güvenliği için çocuk dostu düzenlemeler, ve özellikle okulların önlerinde net geçiş hakları ve trafik geçitleri gibi yeterli kamuya açık donatılara sahip planlı yerleşimler haline getirilmesine yardımcı olacaktır.