Tel Aviv’deki aileler için stratejik ortaklık

Küçük çocuklar, belediye yönetimi, Bernard van Leer Vakfı, Bloomberg Philantropies arasında kurulan stratejik ortaklığın ardından Tel Aviv’deki aileler için bir ortak stratejik öncelik haline gelmiştir.

Trendleri belirleyen bir kent

Vakfın Kent95 programı küçük çocuklar ve aile odağının bir kent için toplum inşa etmek, yaşam kalitesi, trafik, hareketlilik ve kamusal alan gibi daha geniş çaplı konulara yeni bir stratejik perspektif getirdiğini savunmaktadır. Fakat, belediyelerin daha geniş gündemlerinin uyumlu hale getirilmesi güçtür. Bunun için kentlerin liderlerinin üst düzey taahhüdü gerekmektedir.

Trend belirleyen kentlerden başarı hikayelerinin gösterilebilmesi, diğer kentlerin liderlerinin dikkatlerinin çekilmesi açısından faydalı olacaktır. Tel Aviv’in İsrail’de ve ötesinde gururla taşıdığı bir trend belirleyici kent olma özelliği bulunmaktadır.

Pratik çözümlerin test edildiği bir alan

Bu yeni ortaklık Aviv Bloomberg İnovasyon ekibinin kentte yaşamanın artan maliyeti ile ilgili yaptığı bir araştırmadan doğmuştur. Bu araştırmada çocuk bakımı önemli ve yaygın bir endişe olarak belirtilmektedir. Vakıf, çözüme yönelik fikirleri tartışmak üzere takip araştırması ve belediye görevlileri, çocuk bakım işletmecileri ve ebeveynlerle düzenlenen toplantıları finanse etmiştir. Bu toplantılar kentin belediye başkanı ve CEO’sunun dikkatini çekmiştir.

Kurulan stratejik ortaklık oyun alanları veya parkları gibi kamusal alanlar için ayrılan bir bütçenin harcanmasını etkileme fırsatına sahip olacaktır. Stratejik ortaklık çerçevesinde çocuk bakımı yönetimi, oyun alanı tasarımı, aileler için bisiklet ve yürüyüş yolları ve ebeveynlerin hizmet ve tavsiyelere erişebilecekleri dijital platformlar gibi alanlarda yeniliklerin pilot düzeyde uygulanması sağlanmaktadır. Uzun vadeli vizyon ise kentin kendisinin en maliyet etkin olduğu görülen çalışmaların ölçeğini büyütmesidir.

Vakıf, üç yıllık bir süre boyunca 1 milyon euroluk bir yatırım yapmaktadır, Tel Aviv Bloomberg inovasyon ekibi ise insan kaynağı ve analitik becerileri getirmektedir. Tel Aviv belediyesi de ortak yatırım taahhüdü vermiştir.

Tel Aviv her zaman kent sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirebilecek yeni fikirleri uygulamaya açıktır ve dünya çapında en genç vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların ele alınmasının kenti yaşamak için daha iyi bir yer haline getirmek konusunda sonuçları olacağını ciddi bir biçimde düşünen ilk kentlerden birisi olmak bizi heyecanlandırıyor.
(Ron Huldai, Tel Aviv Belediye Başkanı)