Hindistan

Hindistan’daki çalışmalarımız 1992’de başladı ve son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde savunuculuğa odaklanıyor: Humara Bachpan (Çocukluk Önemlidir) kampanyası, ülkedeki yerel yönetimleri çocukların yaşam şartlarını iyileştirmek yönünde teşvik ederken, Odisha eyalet yönetimi, aşiretlerin yaşadığı bölgelerde ana dil temelli erken çocukluk eğitimi için ortaklarımız tarafından geliştirilen modellerin yaygınlaştırılmasını destekliyor.

Hinditan’daki son çalışmalarımız gelişerek Bernard van Leer Vakfı’nın Kent95 programına dönüştü. Ülke, 100 Akıllı Şehir inşa etme hedefi ve gelecek yıllar için beklenen yüksek kentleşme oranı nedeniyle kent politikalarının küresel odak noktası haline geldi: ülkenin 1.25 milyarlık nüfusunun üçte birinden azı şehirlerde yaşıyor.

Bhubaneswar’ın Hindistan’daki ilk çocuk ve aile dostu şehir olma hedefini destekliyor ve bu kapsamda, diğer bölgelere de uygulanabilecek tecrübeler kazanıyoruz. Hükümet politikalarına yön veren bir düşünce kuruluşu niteliğindeki Kent İşleri Ulusal Enstitüsü ile devam eden ortaklığımız, küçük çocuklar perspektifi ile şehir planlamaya ilişkin bilgilerin yayılmasına yardımcı oluyor.

Ortaklıklar

Hindistan’dan birkaç ortaklık örneği:

Humara Bachpan Kampanyası, Hindistan’ın kentlerinde yoksulluk içinde büyüyen çocuklar için daha sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarına yönelik savunuculuk faaliyetlerine çocukların kendilerinin önderlik etmesini sağlıyor.

Odisha’da ana dil temelli erken öğrenme modellerinin test edilmesi için STK’lara destek sağladıktan sonra bu programın ölçeğinin geliştirilmesi için eyalet yönetiminin Kadın ve Çocuk Gelişiminden Sorumlu Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz.

Bhubaneswar Kalkınma Kurumu, şehrin gecekondu mahallelerini çocuk dostu olarak planlanan mahallelere dönüştürme çalışmalarına başlarken, Kent İşleri Ulusal Enstitüsü ile birlikte bir Çocuk Dostu Akıllı Şehir Merkezi kurdu.