Hollanda

Merkezi Hollanda’da bulunan Bernard van Leer Vakfı uzun süredir erken öğrenme yöntemleri, çocuk bakımına erişim ve çocuk istismarının engellenmesi alanlarında çalışmalar yürütmektedir. 2015 senesinde yeni stratejimizin kabul edilmesinden bu yana odak noktamız küçük çocuklar için (gebelikten üç yaşa kadar) koruyucu bakım ve müdahalelere kaymıştır. Biz, müdahale ve programların çocukların mutluluğu üzerinden en fazla bu önemli dönemde etki yapacağına inanmaktayız. Hedeflerimize ulaşabilmek için sivil toplum kuruluşları, yerel ve ulusal düzeyde hükümetler ve özel sektörle çalışmalar yürütmekteyiz.

Ebeveynler+ programımız ebeveynlere ulaşma ve koçluk yapma alanında etkinliği kanıtlanmış ve yaygınlaştırılmaya hazır bir dizi girişimi desteklemektedir. Örneğin Roterdam’da, Roterdam Belediyesi, Bureau Frontlijn ve Verre Bergen Vakfı tarafından başlatılan Roterdam Anneleri programının yaygınlaştırılma stratejisini desteklemekteyiz. Bu kapsamda, tıp ve sosyal alanlardan profesyoneller bir arada 400 adet birçok sorundan muzdarip annenin mali ve sosyal bağımsızlığını ve yeni doğanların sağlıklı gelişimini güçlendirmek için çalışmaktadır. Amsterdam’da belediyeyle birlikte Amsterdam Sağlıklı Kilo Girişiminin ‘‘ilk 1000 gün’’ stratejisinin ölçeğinin büyütülmesi ve geliştirilmesi için belediyeyle yakın çalışma yürütmekte ve yaklaşımın ölçeğini Amsterdam dışında da büyütme yollarını araştırmaktayız. 2017’de küçük çocukları olan mülteci aileler için ebeveynlik desteğinin kalitesini artırmaya odaklanan yeni bir girişim başlatmayı hedeflemekteyiz.

Kent95 programımız şehir planlaması perspektifiyle genç aileler için destek programımıza bakmakta ve sadece güvenlikle değil örneğin kent tasarımının gayriresmi sosyal ağların gelişmesine nasıl katkıda bulunabileceği gibi konularla da ilgilenmektedir. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi ile birlikte mezunlar için şehir planlaması ve erken çocukluk gelişimi alanında bir ders tasarladık.

Son olarak da, Yapı Taşları programımız çerçevesinde çocukların ilk 1000 gününe yatırım yapmanın neden Hollanda için bu kadar önemli olduğunun hikayesini paylaşmaktayız. Nihai amaç, belediyelerden artan sorumlulukları ışığında daha fazla ulusal yatırım ve liderlik temin etmek olacaktır. Bunun bir örneği WomenINC, Rutgers Vakfı ve Amsterdam Üniversitesi Babalık Kürsüsü ile babalar için ücretli iznin uzatılması ve babaların çocuklarının hayatına katılımlarının artırılması konusunda yürüttüğümüz çalışmalardır.