Peru

Peru’daki çalışmalarımız 1980’lerde başlayıp son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde savunuculuğa odaklanmaya başladı. Kanaat önderleri, akademisyenler, medya, siyasetçiler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör ile ortaklıklar geliştirildi. Ortaklarımız (2008’de kurulan bir üst düzey savunuculuk koalisyonu olan Grupo Impulsor da dahil olmak üzere) erken çocukluğa kamu gündeminde yer verilmesine ve ulusal ve bölgesel politikaların, bütçe kararlarının şekillendirilmesine yardımcı oldu.

On yıllar boyunca çocuk bakımı, okul öncesi eğitim ve ebeveynlik modellerinin gösterilmesi için Peru’daki STK’lara sağladığımız fonlar, ülkedeki Ebeveynler+ çalışmamıza ışık tuttu. Ev ziyareti çalışmalarımızın üzerine inşa ediyor ve Loreto, Ucayali, Huancavelica ve Apurimac eyaletlerindeki halk sağlığı merkezi çalışanlarına destek veriyoruz. Amaç, 2020’ye kadar 100.000 aileye ulaşmak ve diğer Peru eyaletlerinde de benzer programlara ilham vermek.

Ayrıca anne-baba destek hizmetlerini işverenler (Peru Polis Hizmetleri de dahil olmak üzere), mikro kredi grupları (Amerika Arası Kalkınma Bankası ile ortaklık içerisinde) ve kiliselerle buluşturmak üzerine de çalışıyoruz.

Ortaklıklar

Peru’dan birkaç ortaklık örneği:

Erken çocukluğun son yıllarda Peru’nun siyasi gündeminde yer alması büyük ölçüde Asociación Salgalu’nun, etki sahibi ve yüksek profilli vatandaşlardan oluşan bir savunuculuk hareketi niteliğindeki Yönlendirme Grubu’nu organize etmesi sayesinde gerçekleşti.

Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) tarafından yürütülen araştırmalar, çocuklara karşı şiddet sorununun boyutlarını ortaya koydu. Şu anda programların etkililiğini takip etmek amacıyla veri toplamaya ilişkin iyileştirmeler üzerinde çalışılıyor.

Asociación Red Innova, Loreto’nun kırsal kesimlerdeki belediyelerinin mali ve teknik destek ile nasıl ev ziyareti hizmetleri sağlayabileceğini ortaya koydu. Şu anda bu modeli ulusal ölçekte uygulamak üzerine çalışılıyor.

INFANT’ın “Infancia sin Castigo, Infancia sin Violencia” kampanyası, çocuklara özellikle fiziksel şiddeti yasaklayan yeni bir kanunun çıkarılmasında etkili oldu. Tabana yayılan, çocukların önderlik ettiği bu örgüt, şiddet ve yaşam koşullarına ilişkin kampanyalar yürütmeye devam ediyor.