Türkiye

Türkiye’deki çalışmalarına 1989 yılında başlayan Bernard van Leer Vakfı akademi, sivil toplum ve yerel yönetimlerle işbirlikleri yaparak yoksul ailelerin çocuklarına yönelik şiddetin azaltılmasını hedefleyen projeleri destekledi. Bu alanda desteklediği projelerden edindiği deneyimlerle vakfın stratejisi çerçevesinde de son yıllarda Ebeveynler+ Programı yürütüyor ve program aracılığı ile ailelere sağlanan mevcut hizmetlerin kalitesinin ve içeriğinin geliştirilmesi için partnerlerine teknik destek sağlıyor.

Photo credit: Courtesy Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller

Daha geniş bir çerçevede, Türkiye’deki çalışmalarımızı bilimsel zeminde şekillendirip, şirketlerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çocuklara yapılacak yatırımlar konusunda farkındalığını arttıracak şekilde yürütüyoruz. Gündemimiz doğrultusunda erken çocukluk dönemi ile ilgili stratejik destek ortakları arayışımız devam etmektedir.

Ortaklıklar

Türkiye’deki Ortaklıklarımızdan Birkaçı:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi: İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki Göç Araştırmaları Merkezi tarafından Kalkınma Bakanlığı Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Çukurova Bölgesi’ndeki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının ihtiyaçları konulu bir araştırma yapılıyor. Projede mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacak yerel kaynakları mobilize etmek amacıyla ortak çalışmalar yürütülüyor.

Kültür Kenti Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi: Ailelere psikolojik destek ve danışmanlık sağlayarak 0-8 yaş arası çocukların sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçen projede, Beyoğlu Belediyesi’nin var olan hizmetlerine entegre bir model kurularak çocuklara ve ailelere verilen hizmetlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

ÇAÇA (Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği): Proje kapsamında Diyarbakır’daki dört belediyeyle birlikte yürütülen işbirliği çerçevesinde çocuklara ve ailelerine daha iyi hizmetler sunmak için ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Ailelere verilen hizmetlerin bir kısmı da müdahale modelli gruplar, kreşler ve çamaşırhaneler gibi var olan yapılar içinde gerçekleşiyor.