Odaklandığımız Coğrafi Bölgeler

Vakfımız küresel anlamda ekonomik, coğrafi ve kültürel çeşitliliği yansıtacak bir grup ülkede faaliyet göstermektedir. Bu çeşitlilik bilinçli bir tercihin sonucudur. Farklı bağlamlarda yapılan çalışma, üretilen fikir ve yaklaşımların küresel anlamda uygunluğunu deneme ve edindiğimiz bilgiyi başka bölgelerle paylaşmada yardımcı olduğuna inanıyoruz.

Bu inanç doğrultusunda, kilit önem taşıyan kültürel çeşitliliği yansıtan ülkeler dışında da seçilmiş ortaklıklar kurduğumuz küresel bir programımız mevcut. Bu programın amacı, stratejik önceliklerimizle aynı düzlemde olan merkezlere yönelip erken çocukluk konusunda edindiğimiz bilgileri paylaşıp, ortaya çıkan fırsatları uzun vadede aktif olarak sürdürülebilir çalışmalar yapabileceğimiz yerlere de taşımak.