İstanbul’da Gerçekleşen Kadın İstihdamı ve Çocuk Bakım Hizmetleri Konulu Konferans

Yayınlandı 29 Kasım 2017

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve Friedrich-Ebert-Stiftung Almanya tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘‘Kadın İstihdamı ve Çocuk Bakım Hizmetleri: Kamu ve Özel Sektörden Yerel ve Uluslararası Yaklaşımlar’’ konulu konferansa, Bernard van Leer Vakfı’nın Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu konuşmacı olarak katılmıştır.

27 Kasım 2018 günü düzenlenen konferansa, Türkiye’den dünyadan çeşitli kurum ve kuruluşlar katılmıştır. Çocuk bakım hizmetlerine yapılan yatırımlarla ilgili araştırmalar ve örnekler sunulan oturumlardan birinde, çocuk bakım hizmetlerine yapılan yatırımların inşaat sektöründe yaratılan istihdamın dört katı kadar istihdam yarattığının da altı çizilmiştir.

Panelde Bernard van Leer Vakfı olarak, kentlere 95 cm’den bakmanın karar vericiler, tasarımcılar ve aslında herkes için önemli olduğunun altı çizilerek, belediyelerin ebeveynlere ve küçük çocuklara sunduğu bakım hizmetlerine bütüncül yaklaşım ihtiyacının belirtilmiştir. Konferans, önümüzdeki dönemde kurulacak işbirlikleri açısından önemli bir adım oluşturmuştur.