Türkiye’de babalık ile ilgili ilk araştırma başladı

Yayınlandı 17 Ağustos 2017

Bernard Van Leer Vakfı tarafından finanse edilen ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Türkiye’de her on babanın dokuzdan fazlası çocuk bakımının temel olarak annenin sorumluluğu olduğunu düşünmektedir. Türkiye’de babalık üzerine gerçekleştirilen en kapsamlı araştırma olan bu çalışmada ülke çapında 51 ilde 3325 babaya ulaşılmıştır.

Araştırmanın diğer bulguları arasında şunlar yer almaktadır:
Türkiye’de babaların %57’si çocuklarıyla hiç oyun oynamıyor
Babaların %50’si çocuklarına hiç hikaye okumuyor
Babaların %36’sı çocukların bezini hiç değiştirmiyor
Babaların %35’i okul faaliyetlerine hiç katılmıyor

Araştırmayı yürüten Dr. Guler Fisek babaların çoğunluğunun desteğe ihtiyaç duyduklarını kabul ettiklerine işaret ediyor: Babaların %58’i baba olduklarında ne yapacaklarını bilmediklerini kabul ediyorlar. AÇEV, 1996’dan bu yana Baba Destek Programını yürütmektedir. Bu Program, babaların çocukları ve eşleri ile ilişkileri üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüş 10 haftalık bir kurs programıdır.

Bernard van Leer Vakfı’nın Türkiye temsilcisi Yiğit Aksakoğlu:

‘‘Babaları destekleyici mekanizmalar oluşturmalıyız, onlara kendi değişim süreçlerinde kendilerini anlayabilmeleri, çocuklarıyla iletişim kurabilme, çocuklarına bakım sağlama ve onları takdir etme kapasitelerini geliştirme konusunda destek olmalıyız. AÇEV’in araştırması iş dünyası, kamu, yerel yönetimler, STK’lar ve üniversiteler tarafından babaları bu önemli göreve dahil etmek için uygulanabilecek çok önemli bazı çözümlere işaret etmektedir.”

Araştırma ile ilgili:

Hürriyet
Cumhuriyet