Araştırma: Türkiye’de 0-8 Yaş Arasındaki Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet

Bernard van Leer Vakfı 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Hümanist Büro ve Frekans Araştırma’ya Türkiye’de 0-8 yaş arasındaki çocuğa yönelik aile içi şiddet konusunda ulusal düzeyde bir araştırma yürütmesi konusunda destek verdi. Araştırmanın temel amacı, çocuklara yönelik aile içi şiddetin yaygınlığına, şiddetin biçimine ve özellikle şiddete yol açan koşullara ilişkin somut veriler elde etmektir. Araştırmanın hedef grubu, 0-8 yaş arasındaki çocuklara bakmaktan sorumlu yetişkinlerden oluşmaktadır.

Elde edilen bazı sonuçlar: Çocuklarının sinir bozucu davranışlarına tepki olarak ebeveynlerin %74’ü duygusal şiddete başvurduklarını söylerken %23’ü fiziksel şiddet uyguluyor. Ebeveynler duygusal şiddete işe yaradığını düşündükleri için, fiziksel şiddete ise kontrollerini kaybettikleri için başvurduklarını söylüyorlar. Sonuçlara göre ayrıca, ailenin ekonomik durumu ne kadar iyiyse çocuklar ihmale ve duygusal/fiziksel şiddete o kadar az maruz kalıyor ve şahit oluyorlar. Bu fark özellikle çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerde oldukça çarpıcı.

Veri temelli bu araştırmanın sonuçları, Türkiye’de bu konuda çalışan farklı paydaşlara referans niteliğinde bir analiz sunacaktır ve çalışmanın bulguları kamu kuruluşlarına, STK’lara, akademisyenlere ve medyaya yayılarak müdahale yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik ortak bir platform oluşturulacaktır.