Toplumsal şiddet ve küçük çocuklar: Umuda yer açmak

Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı toplumsal şiddetin küçük çocuklar üzerindeki etkilerini irdeliyor.

Sayıda yer alan makaleler şiddetin bulaşıcı hastalıklara benzer bir kamu sağlığı sorunu olarak ele alınması gerektiği fikrini masaya yatırıyor. Şiddetin, şiddete sık sık başvuran bir toplumda büyüyen çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi üzerindeki etkileri bilimsel bir bakış açısı ile ele alınıyor. Dergideki makaleler Recife’nin gecekondularından Chicago ve Glasgow şehir merkezlerine farklı bölgelerde çocuklar ve onlara bakanlardan ilk elden edinilen bilgiler üzerine uygulanan ve somut bir umut vaat eden çeşitli programları irdeliyor.