Sağlıklı Ortamlar

Okul kitapları tipik olarak çocukların içinde büyüdükleri fiziki ortama çocukların sosyal ortamlarından çok daha az odaklanmaktadır; ancak fiziki ortam, büyüme süreci ile beceri ve kimlik gelişimi süreçleriyle yakından ilişkilidir.

Early Childhood in Focus’un bu sayısının ilk bölümü sağlıklı fiziki ortamlar sağlamak konusunda karşılaşılan bazı kilit küresel güçlüklere dikkat çekmektedir. İkinci bölüm ise, kentlerde yaşıyor olmanın getirdiği fırsat ve güçlükleri incelemektedir. Üçüncü bölümde ise, özel olarak küçük çocuklar için tasarlanmış yenilikçi ‘demokratik alanlar’, ve afet ve acil durumlardan etkilenen bölgelerdeki ‘çocuk dostu alanlar’ incelenmektedir.