İstanbul ilçe belediyelerinde çocuk ve aile hizmetleri

Bu raporda Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ile işbirliği içerisinde ve Bernard van Leer Vakfı mali desteğiyle çocuk nüfusu ve sosyo-ekonomik göstergeler hakkındaki verilerle ilişkilendirerek hazırlamış olduğu İstanbul’un 39 ilçe belediyesinde yer alan çocuk ve aileleri içeren etkileşimli harita yer almaktadır. belediye.istanbul95.org adresinde erişime açık olan haritalar bu bölgelerdeki küçük yaştaki çocuklarla ailelere sunulacak hizmetlerin hedeflenmesi ve sunulması sürecini geliştirme yönünde politika tartışmalarını bilgilendirme amacı gütmektedir.