Türkiye’de ilgili babalik ve belirleyicileri

Bu rapor 51 şehirden 3.325 kişiyle şimdiye kadar Türkiye’de en geniş katılımla yürütülmüş ilk babalık araştırmasının bulgularını sunmaktadır. Bernard van Leer Vakfı tarafından desteklenen ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı’ndan (AÇEV) tarafından, Dr. Güler Fişek’in liderliğinde gerçekleşen çalışma, Türkiye’de babaların çocuklarını yetiştirme konusundaki katılımlarının özel sektör, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından desteklenmesinin önemine işaret ediyor.