Kentlerdeki Küçük Çocuklar: Güçlükler ve Fırsatlar

Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı küçük çocukların kentlerde büyüme tecrübelerine odaklanmaktadır. Dünya çapında çocukların dörtte biri yoksul kent mahallelerinde yaşamaktadır. Bu durum bir yandan maliyet etkin olarak erişilebilir hizmetler sunmak konusunda fırsatlar yaratırken diğer yandan birçok güçlüğü de beraberinde getirmektedir. Bu makalelerde incelenen güçlükler arasında Venezuela ve Meksika’da şiddet, Avustralya’da ”yabancı korkusu”, Roterdam’da aile içi şiddet ve oyun alanları, Peru ve Brezilya’da toplum katılımını sağlamak, Avrupa’daki Romanların toplumsal yapıları ve Nairobi’de acil durum müdahaleleri yer almaktadır. Makaleler, Bernard van Leer Vakfı’nın program hedeflerinden bir tanesi konusundaki anlayışı desteklemektedir. Bu anlayış, küçük çocukların fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ve bu bağlamda kent ortamlarının küçük çocukların hayatları boyunca fiziki ve zihinsel gelişimlerini etkileyen temel özelliklere sahip olmasıdır.