Yükleniyor...

Erken çocukluk gelişimini ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerle harmanlamak

2016’da The Lancet’te yayımlanan bir araştırma ebeveynlerin sağladığı ‘çocukları besleyen bakım’ çocuğun sağlıklı gelişimi için en belirleyici etkenlerden bir tanesi olduğunu ortaya koymuştur. Ebeveynler ve çocuğa bakım verenler çocuğun verdiği sözlü veya söz dışı ipuçlarına yanıt vererek onların sosyal ve duygusal beceriler ve güvene dayalı ilişkiler geliştirebilmelerine yardımcı olmaktadır. Ebeveynler küçük çocuklarıyla beraber şarkı söyleyerek ve oynayarak beyin gelişimini uyarmakta ve hayat boyu öğrenimin temellerini atmaktadırlar. İstikrarlı ve sevgi dolu bir yetişkin olarak çocuğun yanında yer aldıklarında çocuklarının yoksulluk ve şiddet içinde büyüyor olmanın etkilerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktadırlar.

Araştırmalar, ebeveynlerin kendi iyiliklerinin bebek ve yeni yürümeye başlayan çocukları nasıl olumlu yönde desteklediğini göstermektedir. Örneğin, dünya çapında annelerin %13’ünü ve düşük gelirli ülkelerde annelerin %20’sini etkileyen annede depresyon, anne ve çocuk arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyerek çocuğun gelişiminde kalıcı etki yapabilir. Yoksul aileler, ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda güçlük çekmenin yanı sıra çocukları için daha az vakit, enerji ve bilişsel alana sahiptir.

Ebeveynler+ (EbeveynlerArtı) ile ilgili çalışmamızda ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış en az bir hizmeti, erken çocukluk gelişimi alanında ebeveynlere verilen rehberlik hizmeti ile birleştirmektedir. Hizmetler yetişkinler için olabileceği gibi (üreme sağlığı, tasarruf grupları, okuryazarlık, akıl sağlığı, mesleki eğitim) çocuklar (sağlık, beslenme, çocuk bakımı ve okul öncesi) için de olabilmektedir. Rehberlik faaliyetleri arasında aile bütçesi, emzirme, konuşma ve oyun oynama, perspektif oluşturma ve üzgün çocukları yatıştırma gibi bir dizi ebeveynliğe özgü konu bulunmaktadır. Bizler rehberlik faaliyetlerinin diğer hizmetlerle birleştirilmesinin daha büyük ölçeklerde etki yaratabilmenin maliyet etkin bir yolu olduğuna inanıyoruz.