Yükleniyor...

Bebeklerin, çocukların ve ailelerinin uygun şartlarda yaşayabilecekleri sağlıklı, refah ve canlı kentler yaratmak

Eğer bir kenti 95 cm’den (3 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun boyu) görebiliyor olsaydınız neyi değiştirirdiniz? Kent95, dünya çapında, kent yöneticileri, şehir planlamacılar, mimarlar ve yenilikçi girişimciler bu cesur ve basit soruyu sormaktadır.

Kent95, Bernard van Leer Vakfı’nın çocukların yaşamlarının büyük önem taşıyan ilk 5 yılını şekillendiren ortam ve fırsatlarda kalıcı değişiklikler yaratmak üzere hayata geçirdiği 30 milyon Euro tutarında bütçeye sahip olan bir girişimidir.

Kent95 kentlerdeki mahallelerin, kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar için iyi işlemesi halinde ekonomik kalkınma ve sonunda da güçlü toplumların olacağı düşüncesi temelinde geliştirilmiştir.

Arka Plan

Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır. 2050 yılında bu rakam %70 olacaktır. Kentler sundukları zengin öğrenme fırsatlarıyla, içinde büyümek için harika yerler olabilir. Ancak kent ortamları küçük çocukları olan aileler için bazı güçlükleri de beraberinde getirebilir:

  • Güvenli olmayan sokaklar ve sınırlı toplu taşıma seçenekleri çocuk bakım hizmetlerine, doktora, alışveriş yapılacak yerlere erişimi veya sadece bir yürüyüş yapmayı dahi zorlu bir mücadele haline getirebilir;
  • Düşük hava kalitesi bebekleri ve küçük çocukları sağlıklı yetişkinlerden daha fazla etkilemektedir;
  • Kent nüfusları büyüdükçe ebeveynler, geniş ailelerinden uzak olabilirler ve ihtiyaç durumunda çocuk bakım desteği, tavsiye veya sadece onları dinleyen bir kişi olarak destekleyebilecek dostlar edinmek konusunda zorlanıyor olabilirler.

Araştırmalar gösteriyor ki çocukların hayatlarının ilk yıllarındaki tecrübelerinin etkileri yaşam boyu devam etmektedir. Küçük çocuklara hayatta iyi bir başlangıç yapma fırsatı sunan kentler, çalışkan üreticiler ve iyi vatandaşların oluşturduğu yeni nesilleri şekillendirmeye yardımcı olmaktadır.

Çalışma Alanlarımız: Kent95 Odak Alanları

Kent95 kentleri, aşağıdaki alanlarda maliyet etkin pilot çalışmalarının yapılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetler yürütmektedir:

Green public space - Urban95 Yeşil Kamusal Alan – Kent95 Yeşil Kamusal Alan
Mevcut fiziki alanları, küçük çocukların oyun oynayabilecekleri, doğayı keşfedilecekleri ve onlara bakım veren kişilerin bir araya gelerek dinlenebilecekleri alanlara dönüştürmek.
Aileler için Hareketlilik
Çocuklara bakım veren kişiler ve küçük çocuklar için sağlık hizmetlerine, çocuk bakım hizmetlerine, oyun oynayabilecek güvenli alanlara ve sağlıklı gıda kaynaklarına yürüyerek erişmeyi mümkün kılmak.
Veri Temelli Karar Alım Süreçleri
Küçük çocuklar ve onlara bakım veren kişiler ile ilgili mahalle düzeyinde veri toplamak ve bu verileri kaynakları daha iyi planlamak ve sektörler arasında eşgüdümü kolaylaştırmak için kullanmak.
  Ebeveynlere Yönelik Koçluk
Ebeveynlere oyunu ve hikaye anlatımını onların günlük rutinlerine dahil etmek ve çocuklarının hızla beyin gelişimlerini desteklemekle ilgili yöntemler hakkında fikir vermek

Ne yapıyoruz:

Ketn95 Kent Ortaklıkları

Bernard van Leer Vakfı aşağıdaki alanlarda, seçilmiş bir dizi ortak kentte, kent çapında gerçekleşecek çok yıllı Kent95 girişimlerine yönelik teknik ve finansal destek sağlayacaktır: 1) Ebeveynlere yönelik koçluk; 2) Kamusal yeşil alanlar; 3) Ailelerin toplum içerisinde güven içinde hareket etme seçeneklerinin artırılması; ve 4) Verilerin kent hakkında karar alımına destek vermek için kullanılması.

Bugüne dek, Bogota, Tel Aviv ve Bhubaneswar ile resmi olarak ortaklıklar başlattık. Ayrıca, Recife ve İstanbul ile de ortaklık olanaklarını değerlendirme sürecindeyiz. Lima, Sao Paolo, Tiran, Boa Vista ve Amsterdam’da da başlangıç projelerimiz bulunmakta ve Hindistan’da başka bir ortak kent aramaktayız.

Küçük Çocuklar ve Kentlerle İlgili Küresel Diyalog

Kent odaklı araştırma ve eğitim kurumlarıyla ortaklıklardan, ticaret yayınlarına ve CityLab gibi toplantılara kadar çeşitli yöntemlerle canlı, refah ve sağlıklı bir kentin en iyi ölçütünün o kentte yaşayan bebekler, çocuklar ve ailelerin iyi olma hali olduğu fikrini yaygınlaştırmaktayız.

Kent95 Yarışması

Kent95 Yarışması ilk olarak 2016 senesinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik, küçük çocukların ve ailelerinin yaşadıkları, öğrendikleri, çalıştıkları ve oyun oynadıkları yerlerde iyi olma hallerinin desteklenmesi için yeniliklere yönelik küresel bir çağrı niteliğindedir. 41 ülkeden ortalama 15.000 Euro bütçeye sahip 151 başvuru alınmıştır. Değerlendirmelerimiz sonucu 26 yenilikçi fikri finansman almaya uygun bulunmuştur. Bu fikirler, kentlerin küçük çocukların ve ailelerinin hayatlarını iyileştirmek üzere şu an atılabilecek bir dizi adımı göstermektedir.

Kaynaklar

Kent95 Başlangıç Kiti Harekete Geçiren Fikirler

Kent95 Başlangıç Kiti şimdiye dek Bernard van Leer Vakfı girişimi olan Urban95 kapsamında karşılaşılan parlak fikirlerin bir derlemesi niteliğindedir. Öncelikli olarak kent ve yerel yönetim liderleri ile yöneticileri, kent planlama… Okumaya devam et

Tehlikelerden nasıl kaçınmalı? – Risk, yükümlülük ve kamusal alanda çocukların oyun oynayabilmeleri hakkında küresel bir beyaz kitap

White paper - Playing it safe? - Tim Gill - Bernard van Leer Foundation

Mevcut verilere göre çocuk parkları göreceli olarak güvenli yerler olarak biliniyor. Ancak pek çok ülkede yaralanmalarla ilgili ortaya çıkabilecek yasal sorunlar sebebiyle, daha maceracı açık alan oyunlarını teşvik etmekle, bunun… Okumaya devam et

Büyüme Alanı – Mutlu ve sağlıklı aileleri oyuna davet eden, aile dostu kentleri destekleyen on ilke

Space to Grow - Gehl Institute and Gehl

In partnership with the Bernard van Leer Foundation’s Urban95 initiative, this paper by Gehl Institute and Gehl briefly distils 10 initial findings from research to explore how public spaces in… Okumaya devam et

İstanbul ilçe belediyelerinde çocuk ve aile hizmetleri

Bu raporda Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ile işbirliği içerisinde ve Bernard van Leer Vakfı mali desteğiyle çocuk nüfusu ve sosyo-ekonomik göstergeler… Okumaya devam et

Gösterge Tablosu Kullanımı Kentlerin Erken Çocukluk Gelişimini Desteklemesine Nasıl Yardımcı Olabilir

Veri gösterge tabloları kentlerin öncelik belirlemelerine, ilerlemeyi takip edebilmelerine, işbirliğini teşvik edebilmelerine, kararlar için bilgi girdisi sağlayabilmelerine, hesap verebilirliği artırabilmelerine ve çocukların seslerini daha güçlü bir biçimde duyurabilmelerine yardımcı olabilir. Okumaya devam et

Küçük Çocuklar ve Aileleri için Daha İyi Kentler İnşa Etmek

Çoğunlukla küçük çocukların, ebeveynlerinin, onlara bakım veren kişilerin ve bebek bekleyen kadınların sesleri kent inşası süreçlerinde ve vatandaş katılımı stratejilerinde yetersiz düzeyde temsil edilmektedir. Arka plan araştırmaları, yer temelli araştırmalar… Okumaya devam et

Küçük Çocuklar, Büyük Şehirler

Dünya büyük bir hızla kentleşirken gittikçe daha fazla sayıda çocuk büyük şehirlerde yaşıyor. Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı Hindistan’dan Hollanda’dan ve Amerika Birleşik Devletleri’nden birçok makaleyi bir araya getiriyor. Okumaya devam et

Yaşam Koşulları: Küçük Çocukların Sağlığına Etkisi

Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı, çocukların içinde büyüdüğü yaşam koşulları ile sağlık ve gelişimleri arasındaki ilişkileri ele alıyor. Okumaya devam et

Sağlıklı Ortamlar

Okul kitapları tipik olarak çocukların içinde büyüdükleri fiziki ortama çocukların sosyal ortamlarından çok daha az odaklanmaktadır; ancak fiziki ortam, büyüme süreci ile beceri ve kimlik gelişimi süreçleriyle yakından ilişkilidir. Okumaya devam et

Kentlerdeki Küçük Çocuklar: Güçlükler ve Fırsatlar

Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı küçük çocukların kentlerde büyüme tecrübelerine odaklanmaktadır. Dünya çapında çocukların dörtte biri yoksul kent mahallelerinde yaşamaktadır. Bu durum bir yandan maliyet etkin olarak erişilebilir hizmetler… Okumaya devam et

Erken Öğrenme Süreçleri, Şiddet ve Fiziki Ortam ile İlgili Gündemimizi Belirlemek

Erken Çocukluk Önemlidir dergisinin bu sayısı, Bernard van Leer Vakfı olarak 2010-2015 dönemi için hedeflerimizi belirleme sürecindeki düşüncelerimiz yer almaktadır Ana makalelerden bir tanesinde, program direktörü Michael Feigelson yeni hedeflerin… Okumaya devam et