Yükleniyor...

Başarılı programları yaygınlaştırmak için en iyi uygulamaları paylaşmak

70’li yılların başında Bernard van Leer Vakfı çalışanları, dünya çapında erken çocukluk gelişimi alanında çalışan pek çok kişinin birbirlerini tanımadıklarını fark etti. Sonuçta onlar için, yaptıkları çalışmaların ve fikirlerinin küçük çocuklara nasıl daha etkin bir biçimde faydalı olabileceğini anlamak güçtü. Bunun üzerine bir bülten yayımlamaya ve bu bülteni ortaklarımızla paylaşmaya başladık.

80’ler ve 90’larda bu bülten resmi bir yayın programına ve daha yakın zamanda ise bir çevrimiçi platforma dönüştü. 2000’li yıllardan bu yana ortakların bir araya gelmesi için fırsat yaratmak ve ilk yıllara yatırım yapmanın neden bu kadar önemli olduğu mesajını yaymak üzere savunuculuk çalışmalarını desteklemek için daha aktif bir rol oynamaktayız.

Ebeveynler+ ve Kent95’in ötesinde, Yaygınlaştırma için Yapı Taşları Programı’nda yürüttüğümüz çalışmalar daha geniş olarak erken çocukluk gelişimini yaygınlaştırma ve güçlendirme alanında süregelen taahhüdümüzün bir ifadesidir. Bu stratejik plan döneminde, özellikle çocuk bakım biliminin, çocuğun ana rahmine düştüğü andan üç yaşına kadar olan süre içerisinde ne kadar önemli rol oynadığının savunuculuğunu yaparak, erken çocukluk gelişimi projelerinin geniş çaplı politika ve programlara dönüştürülmesi alanındaki iyi uygulamaların paylaşılmasına odaklanacağız.Bu süreçte, çalışmalarımızın merkezinde yer alan erken çocukluk uzmanlarıyla çalışmaya devam ederken daha büyük bir çalışma portföyü içerisinde erken çocukluk gelişiminden sorumlu politika yapıcılar, fon sağlayıcılar ve yöneticilerle de daha sık bir araya gelmek için faal olarak çalışacağız.