Ardan Kockelkoren

Politika için Bilgi ekibinin bir parçası olan Ardan, kurum içi ve kurum dışı partnerlere araştırma, analiz ve danışmanlık desteği sunuyor. Şu anda temel olarak sağlıklı çocuk gelişimini destekleyen kentsel planlama konularına odaklanmaktadır. 2014’te Yönetici Asistanı olarak Vakfa katıldıktan sonra Vakfın hibe yönetim süreçleriyle ilgili birçok işletim projesini üstlendi. Ardan’ın coğrafya alanında lisans derecesi ve çatışma çözümü çalışmaları alanında, çağdaş çatışma ortamlarında (yeni) medyanın kullanımına odaklandığı bir yüksek lisans derecesi bulunuyor.