Daniella Ben-Attar

Representative Israel

Daniela’nın uluslararası kalkınma programlarının geliştirilmesi ve yönetiminde yirmi yılın üzerinde tecrübesi bulunmaktadır. Uzmanlık alanları arasında gençlik katılımı, kentsel yönetişim, belediyelerde kapasite geliştirme, kentler arasındaki işbirliği, barışın tesisi ve kalkınma için BT bulunmaktadır. Mevcut görevi kapsamında, çocuklar/gençler ve kentsel gelişimin kesişim alanında küresel düzeyde yaptığı çalışmalardan edindiği tecrübeyi Vakfın Kent95 stratejisinin İsrail’de uygulanması için ve Vakfın küresel olarak stratejik gelişmesine katkıda bulunmak için kullanmaktadır.

Vakfa katılmadan önce UN-HABITAT, UNIFEM, Dünya Bankası, dünya çapında şirketler ve STK’lar için bağımsız bir danışman olarak çalışmıştır. Kariyeri boyunca, gençlerin toplumlarını geliştirmede oynayabilecekler kritik rol üzerine odaklanmıştır. Daniella İsrail Tel Aviv Üniversitesi’nden Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans derecesine ve ABD Clark Üniversitesi’nden Yönetim ve Uluslararası İlişkiler dalında lisans derecesine sahiptir.