Kent95: İstanbul

İstanbul’daki Kent95 ortaklığı Türkiye’de Boğaziçi ve Kadir Has üniversiteleri ile işbirliği içerisinde, dört ilçe belediyesinde (Sarıyer, Maltepe, Sultanbeyli ve Beyoğlu) kapasite geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ortaklık aşağıdaki konuları içermektedir:

  • Ebeveyn rehberleri tarafından küçük çocukları olan ailelere yönelik ev ziyaretleri.
  • Superpool ve Studio X ile küçük çocuklar ve ebeveynlerine yönelik kamusal alanlar ve oyun parkları geliştirilmesi.
  • Dezavantajlı ve küçük çocukların yoğun olduğu mahalleleri tespit edebilmeye yönelik bir dizi yenilikçi harita üretilmesi.

Hem ev ziyaretleri, hem de kamusal alanda gerçekleştirilen iyileştirmeler, küçük çocuklar, ebeveynleri ve bu iki grup arasındaki etkileşim ile uzun vadeli ekonomik etkilerini anlamak üzere değerlendirilecektir.

Program halihazırda belediyeler, üniversiteler, düşünce kuruluşları ve şirketler gibi farklı alanlardan 15 ortağı bir araya getirmiştir.